Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Jak udzielać zamówień publicznych po nowelizacji : informator Urzędu Zamówień Publicznych 2001r. / [red. Marian Lemke, Anita Wichniak-Olczak, Arkadiusz Szyszkowski] ; Urząd Zamówień Publicznych. Publisher: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-009551] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086925] (1).
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne / Ryszard Szostak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo AE, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080881] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia sektorowe / Paweł Granecki, Andrzej Panasiuk. Edition: Stan prawny: 31 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Planowanie i finansowanie zamówień publicznych / Ryszard Szostak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Publicus, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Informator o zmianach w przepisach dotyczących ogłoszeń wynikających z rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń / Bartłomiej Kardas, Aleksandra Sołtysińska ; pod red. Hanny Niedzieli i Włodzimierza Dzierżanowskiego. Publisher: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-062492] (1).
Poradnik dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne na rynku polskich i rynkach wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej / Marian Lemke [et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-062494] (1).
Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych / Aleksander Stawicki [et al.]. Publisher: Warszawa ; Katowice : Urząd Zamówień Publicznych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-062435] (1).
Środki ochrony prawnej w procedurach zamówień publicznych / Jakub Pokrzywniak, Tomasz Kwieciński, Jerzy Baehr. Publisher: Warszawa ; Katowice : Urząd Zamówień Publicznych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-062495] (1).
Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Olesińskiego. Publisher: Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, [ca 2007]. Availability: Copies available for loan: [M-066221] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114756] (1).
Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013. T. 1, Wybór ustaw / wyboru dokonał Departament Prawny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2009]. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zamówienia publiczne po zmianach : komentarz ; ujednolicony tekst ustawy ; tabelaryczne zestawienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. / Arkadiusz Szyszkowski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Sp. z o.o., 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-080305] (1).
Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji : wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP/ Paweł Granceki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska. Publisher: Warszawa : Twigger, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083479] (1).
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Włodzimierz Dzierżanowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Józef Edmund Nowicki, Aneta Bazan. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-108194] (1).
Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołu arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych / Agnieszka Kurowska [et. al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-062506] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Stefan Babiarz [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Other title: PZP.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Zamówienia na sprzęt i usługi informatyczne : analiza siwz w kontekście roli działu IT / Xawery Konarski, Marta Grzebalska, Tomasz Krzyżanowski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-099905] (1).
Zamówienia publiczne : orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010 - 2015 z komentarzem / Honorata Łopianowska, Anna Packo. Edition: Stan prawny na 9 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym / Grzegorz Materna. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Spółki komunalne jako podmioty prawa publicznego w znowelizowanym prawie zamówień publicznych / Marek Szydło. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-
Zastosowanie zasady jawności przez organy jednostek samorządu terytorialnego w procedurze zamówień publicznych / Anna Wąsowska. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Józef Edmund Nowicki. Edition: 3. wydanie, stan prawny na 1 marca 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Prawne ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego / Paweł Szczęśniak. Source: Źródła finansowania samorządu terytorialnego Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
The public procurement and innovativeness of economy : the perspective of buying agencies in Poland = Zamówienia publiczne a innowcyjność gospodarki : perspektywa zamawiających / Wacława Starzyńska. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1967-Other title: Zamówienia publiczne a innowcyjność gospodarki : perspektywa zamawiających.
Porozumienie międzygminne a wykonywanie zadań w trybie zamówienia in-house / Joanna Jagoda. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Inter-municipality understanding and the performance of tasks in the procedure of in-house orders.
Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego / Ryszard Szostak. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-Other title: Openness and transparency of public procurement proceedings.
Przekazywanie zadań gminy spółkom prawa handlowego / Renata Cybulska, Adrian Faruga. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-

Powered by Koha