Your search returned 93 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [aut.: Stanisław Berezowski et al. ; red. nauk. Stanisław Berezowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011485] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [red. nauk. Stanisław Berezowski]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-011460] (1).
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089540] (1).
Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski / pod red. Antoniego Kuklińskiego ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-009371] (1).
Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-022269] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021792] (1).
Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and economical infrastructure in metropolitan areas / pod red. Zbigniewa Makieły i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, cop. 2005. Other title: Technical and economical infrastructure in metropolitan areas.Availability: Copies available for loan: [M-081407] (51).
  Copies available for hold on place: [M-098912] (1).
Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym / Krystyna Dubel. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099052] (1).
Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112772] (1).
Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej / pod red. Andrzeja Stasiak i Włodzimierza Zglińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-070982] (1).
Ocena stanu wiedzy i bibliografia ważniejszych opracowań w zakresie zagadnień zagospodarowania i przebudowy obszarów podmiejskich / Wojciech Karbownik, Janusz Marcysiak, Teresa Topczewska ; Instytut Urbanistyki i Architektury. Publisher: Warszawa : Pracownia Wydawnictw Instytutu Urbanistyki i Architektury, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-029483] (1).
Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Aleksandra Jewtuchowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Vademecum gospodarki przestrzennej / S. Kozłowski [et al. ; red. Zygmunt Ziobrowski, Sławomir Kozłowski, Janusz Jeżak]. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2005 r.Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-056962] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112858] (1).
Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny / red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081367] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 71] (1).
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej / Antoni Fajferek. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-016364] (1).
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej / Antoni Fajferek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-068128] (1).
Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Plan wielkiego Krakowa / Krystian Seibert. Publisher: Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-094681] (1).
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego / Piotr Kwaśniak. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052846] (1).
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego / Piotr Kwaśniak. Edition: Wyd. 2 [zaktual.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053305] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Dylematy gospodarki przestrzennej : od diagnozy do procedur administracyjnych / pod red. Zygmunta Ziobrowskiego i Anny Rębowskiej ; Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Publisher: Kraków : IRM, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Analiza i ocena potrzeb budowy infrastruktury technicznej w gminach miejskich : (zakres, środki, pomoc unijna) / Witold A. Werner, Tadeusz Jaworski, Elżbieta Wężyk ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Jarczewskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich / pod red. Zygmunta Ziobrowskiego i Jacka M. Pijanowskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112786] (1).
Funkcje obszarów wiejskich / pod red. Ewy Pałki. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa / Paweł Sosnowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / pod red. Jana Macieja Chmielewskiego i Grzegorza Węcławowicza. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: Study of the conditions and directions of spatial development and the local plans of spatial development.Availability: Copies available for hold on place: [M-112861] (1).
Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach = (Planning works and spatial conflicts in communes) / pod red. Przemysława Śleszyńskiego i Jerzego Solona ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospoadarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010. Other title: Planning works and spatial conflicts in communes.Availability: Copies available for hold on place: [M-112795] (1).
Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów / red. nauk. Marek Furmankiewicz i Barbara Mastalska-Cetera ; Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Publisher: Jelenia Góra : Muzeum Przyrodnicze, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-066170] (1).
Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. : zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju / pod red. Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji / pod red. Tadeusza Markowskiego i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-083314] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100904] (1).

Powered by Koha