Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej / Rajmund Mydel. Publisher: Kraków : Wydawnictwo i Druk. "Secesja", 1994. Availability: Copies available for loan: [M-045438] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [aut.: Stanisław Berezowski et al. ; red. nauk. Stanisław Berezowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011485] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [red. nauk. Stanisław Berezowski]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-011460] (1).
Metody rachunku efektywności w miejscowym planowaniu przestrzennym w Polsce : (studium krytyczne) / Juliusz Kolipiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-070163] (1).
Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski / pod red. Antoniego Kuklińskiego ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-009371] (1).
Polityka i planowanie przestrzenne / Ryszard Rózga. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-069694] (19).
  Copies available for hold on place: [M-016232] (1).
Z zagadnień sieci osadniczej i pozarolniczego wykorzystania ziemi / [kom. red. Michał Kaczorowski et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-025768] (1).
Gospodarka przestrzenna : jej geneza, stan i rozwój. T. 1 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Warszawa ; Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-112743] (1).
Ocena stanu wiedzy i bibliografia ważniejszych opracowań w zakresie zagadnień zagospodarowania i przebudowy obszarów podmiejskich / Wojciech Karbownik, Janusz Marcysiak, Teresa Topczewska ; Instytut Urbanistyki i Architektury. Publisher: Warszawa : Pracownia Wydawnictw Instytutu Urbanistyki i Architektury, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-029483] (1).
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej / Antoni Fajferek. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-016364] (1).
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej / Antoni Fajferek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-068128] (1).
Szlakami Polski Ludowej / Marian Sobański. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-072470] (1).
Plan wielkiego Krakowa / Krystian Seibert. Publisher: Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-094681] (1).
Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski : studium z geografii społeczno-gospodarczej / Grzegorz Węcławowicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 91] (1).
Stracona szansa na wielki Sandomierz / Robert Kotowski. Source: Mówią Wieki (1992) Warszawa : Oficyna Wydaw. Mówią Wieki, 1992-
Krajobraz kulturowy wrocławskiego osieda Nowy Dwór / Albert Miściorak. Source: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice : UŚ, 1969-Source: Obszary kulturowe współczesnego miasta - funkcje i pogranicza Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013Source: Studia Etnologiczne i Antropologiczne Katowice : Wydawnictwo UŚ, 1997-

Powered by Koha