Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne / Halina Spionek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-001249] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013285] (1).
Przyczyny trudności wychowawczych w świetle wyników obserwacji diagnostycznej / Zofia Skórzyńska. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-068548] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070793] (1).
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (15).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-062731] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Lists:
Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Martin Herbert ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Other title: Social and antisocial development | Poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. Publisher: Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. Other title: Dyslogic syndrome.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / pod red. nauk. Doroty Iwaniec, Jerzego Szmagalskiego ; [tł. z jęz. ang. Konstancja Stankiewicz]. Edition: Wyd. 1, (dodruk).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. Publisher: Kraków : Wydaw. Rubikon, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-085206] (1).
Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. Publisher: Kraków : Wydaw. Rubikon, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-085258] (1).
Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych : program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-V / Marta Herzberg. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. Marta Stasińska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Wpływ szczepień skojarzoną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) na rozwój psychomotoryczny i umysłowy oraz występowanie zaburzeń zachowania u dzieci / Dorota Mrożek-Budzyn. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-105628] (1).
ADHD – jeden z najczęstszych problemów wieku rozwojowego = ADHD – the one of the most common disorder among children / Agata Horecka-Lewitowicz, Piotr Lewitowicz, Monika Szpringer. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: ADHD – the one of the most common disorder among children.Online Access: Click here to access online
The use of psychoactive substances by children and teenagers from dysfunctional families as well as actions undertaken by the non-governmental organizations to prevent this phenomenon = Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych oraz działania zapobiegające temu zjawisku podejmowane przez organizacje pozarządowe / Tomasz Orczykowski, Monika Szpringer, Grażyna Lis. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych oraz działania zapobiegające temu zjawisku podejmowane przez organizacje pozarządowe.Online Access: Click here to access online
Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. Publisher: Warszawa : "Liber", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży / Maria Deptuła, Alicja Potorska, Szymon Borsich. Publisher: Warszawa : PWN, copyright © 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Antyspołeczne zachowania dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą domową / Szymon Peterman. Source: Zdrowa i mocna rodzina fundamentem społeczeństwa Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2019Online Access: Click here to access online
Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113791] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. Edition: Wydanie I (dodruk).Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113964] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Trudności wychowawcze związane z wiekiem i rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży : (z doświadczeń Poradni Wychowawczo-Leczniczej UJ) / Maria Susułowska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
Uwagi krytyczne o przydatności teorii przystosowania dla analizy zjawiska chuligaństwa w Polsce / Hanna Świda. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod redakcją Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender ; [autorzy Helena Baran-Furga, Magda Błachno, Anita Bryńska, Agata Brzozowska, Marian Ciupak, Gabriela Jagielska, Artur Kołakowski, Jadwiga Komender, Beata J. Kozielec, Agnieszka Kulik, Ewa Paszkiewicz, Agnieszka Pisula, Lidia Popek, Mariola Skowrońska, Karina Steinbarth-Chmielewska, Hanna Szymanik-Grzelak, Krystyna Szymańska, Urszula Szymańska, Małgorzata Święcicka, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Artur Wiśniewski, Tomasz Wolańczyk.]. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dziecko z zaburzeniami zachowania : metody i formy wsparcia / Barbara Cygan, Barbara Kurowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, copyright 2021. Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha