Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis ; Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : AWH Antoni Dudek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087361] (1).
Understanding language disorders : the impact on learning / Vivienne L. Ratner, Laura R. Harris. Edition: 4th print.Publisher: Eau Claire : Thinking Publications, dr. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-053083] (1).
Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Logopédie et les besoins éducatifs particuliers devant la réforme scolaire.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Lists:
Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. Edition: Wyd. 4 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy : (wybrane zagadnienia) / pod red. Lucyny Hurło i Marzenny Zaorskiej. Publisher: Olsztyn : Studio Przygotowawcze Wydawnictw "Edycja", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Jąkanie w wieku przedszkolnym / Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084255] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Kwestionariusz badania mowy / Grażyna Billewicz, Brygida Zioło. Edition: Wyd. 6.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084274] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084281] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
SLI - specyficzne zaburzenie rozwoju językowego / Laurence B. Leonard ; przekł. Mikołaj Hernik. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Specific Language Impairment - specyficzne zaburzenie rozwoju językowego.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / J. McMinn ; [tł. Rafał Lisowski]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia / Elżbieta Maria Minczakiewicz. Edition: (Dodr.).Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe AP [Akademii Pedagogicznej], cop. [2001]. Availability: Copies available for loan: [M-086148] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod redakcją Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek. Edition: Wydanie I.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Speech development delay in a child with foetal alcohol syndrome / Jacek Wilczyński, Jolanta Jabłońska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Opóźnienie rozwoju mowy u dziecka z alkoholowym zespołem płodowym.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha