Your search returned 123 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nea Pafos : studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965-1991) / Ewdoksia Papuci-Władyka. Publisher: Kraków : UJ, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-011771] (1).
La naíssance d'un royaume : l'Egypte dès la période prédynastique à la fín de la Ière dynastie / Krzysztof M. Ciałowicz ; trad. Krystyna Jachieć ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-008773] (1).
Sztuka ziemi wydarta : archeologia klasyczna 1945-1970 : najnowsze odkrycia i metody badań / Anna Sadurska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-008883] (1).
Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej : księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim / pod red. Jana Chochorowskiego ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii. Publisher: Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. Other title: Probleme der Bronze- und der Frühen Eisenzeit in Mitteleuropa.Availability: Copies available for hold on place: [M-069946] (1).
Cypr w badaniach polskich : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. K. Michałowskiego, Warszawa, 24-25 luty 1995 / pod red. nauk. Wiktora Andrzeja Daszewskiego i Henryka Meyzy. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-024001] (10).
  Copies available for hold on place: [M-069301] (1).
Nemrik 9 - Pre-Pottery Neolithic site in Iraq. Vol. 4, Animal remains / ed. by Alicja Lasota-Moskalewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-016172] (1).
  Copies available for hold on place: [M-016173] (1).
Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Niewiadomej w województwie siedleckim / Maria Miśkiewiczowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-024422] (6).
  Copies available for hold on place: [M-016457] (1).
Wiadomości Archeologiczne : spostrzeżenia lat ostatnich w dziedzinie starożytności krajowych : czasy przedhistoryczne. Publisher: Warszawa : [wydawca nieznany], 1873-1882, 1920- (Warszawa : w Druk. S. Orgelbranda Synów). Other title: Bulletin Archéologique Polonais | Arheologìčnì Vìdomostì.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-671] (8).
Hortfund der altbronzezeitlichen Dolche von Praha 6-Suchdol = Hromadný nález starobronzových dýk z Prahy 6-Suchdola / Gordana Divac, Zbynek Sedláček ; mit Beiträgen von Jaroslav Burda [i 12 pozostałych] ; Nationalmuseum Prag. Abteilung für Vor- und Frühgeschichte. Publisher: Pragae : Museum Nationale Pragae, 1999. Other title: Hromadný nález starobronzových dýk z Prahy 6-Suchdola.Availability: Copies available for hold on place: [M-020770] (1).
Dobřichov-Pičhora : ein Brandgräberfeld der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen : (ein Beitrag zur Kenntnis des Marbod-Reichs) / Eduard Droberjar ; mit Beitr. von Miluše Dobisíková [et al. ; übers. Charlotte Blank ; Nationalmuseum Prag. Abteilung für Vor- und Frühgeschichte]. Publisher: Pragae : Museum Nationale Pragae, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-020769] (1).
Munus amicitiae : studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek / Uniwersytet Jagielloński ; red. t. Joachim Śliwa. Publisher: Kraków : UJ, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-029364] (1).
Archaeologia Polona / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. Publisher: Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1958-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-66] (11).
Prasłowiański gród w Smuszewie / Dobromir Duraczewski. Publisher: Poznań : Muzeum Archeologiczne, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-033608] (1).
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej / wyd. staraniem Erazma Majewskiego. Publisher: Warszawa : Skład Główny w Księgarni E.Wendego i S-ki, 1899-. Other title: Światowit. | Światowit. | Archeologia Śródziemnomorska i Pozaeuropejska | Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna, Archeologia Polski | Światowit. | Mediterranean and Non-European Archeology | Archeologia Powszechna.Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1033] (6).
Ziemie polskie w pradziejach / Witold Hensel. Publisher: Warszawa : Interpress, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-078431] (2).
  Copies available for hold on place: [M-036549] (1).
Związki Zagłębia Dąbrowskiego z Górnym Śląskiem w świetle badań archeologicznych / Rudolf Jamka ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. Publisher: Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-036570] (1).
Pradzieje Śląska / Józef Kostrzewski. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-037492] (1).
Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kazimierskiego ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-038015] (1).
Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i początku XX wieku / Maria Magdalena Blombergowa ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych. Publisher: Łódź : ŁTN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-073701] (1).
Ostrów Lednicki : u progu chrześcijaństwa w Polsce. T. 1 / Klementyna Żurowska [et al.] ; pod red. Klementyny Żurowskiej. Publisher: Kraków : Gutenberg, 1993. Other title: U progu chrześcijaństwa w Polsce.Availability: Copies available for hold on place: [M-024590] (1).
Ostrów Lednicki : u progu chrześcijaństwa w Polsce. T. 2 / Klementyna Żurowska [et al.] ; pod red. Klementyny Żurowskiej. Publisher: Kraków : Gutenberg, 1994. Other title: U progu chrześcijaństwa w Polsce.Availability: Copies available for hold on place: [M-024592] (1).
Biskupin : osiedle obronne wspólnot pierwotnych sprzed 2500 lat / Zdzisław Rajewski. Publisher: Warszawa : Arkady, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-072313] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072314] (1).
Spotkania z archeologią / Krzysztof Nowiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-030128] (1).
Secrets from the sand : my search fot Egypt's past / Zahi Hawass. Publisher: Cairo : The American University in Cairo Press, 2003. Other title: My search for Egypt's past.Availability: Copies available for hold on place: [M-108838] (1).
The Nubian Pharaohs : black kings on the Nile / Charles Bonnet, Dominique Valbelle; foreword by Jean Leclant. Publisher: Cairo ; New York : The American University in Cairo Press, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [MW-000032] (1).
The complete Valley of the Kings : tombs and treasures of Egypt's greatest pharaohs / Nicholas Reeves, Richard H. Wilkinson. Edition: 2nd print.Publisher: Cairo : The American University in Cairo Press, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-054339] (1).
Hidden treasures of Ancient Egypt : unearthing the masterpieces of Egyptian history / Zahi Hawass ; photo. by Kenneth Garrett. Publisher: Cairo : The American University in Cairo Press ; [s.l.] : National Geographic Society, 2007. Other title: Unearthing the masterpieces of Egyptian history.Availability: Copies available for hold on place: [M-112646] (1).
The red land : the illustrated archaeology of Egypt's Eastern desert / Steven E. Sidebotham, Martin Hense, Hendrikje M. Nouwens. Publisher: Cairo ; New York : The American University in Cairo Press, cop. 2008. Other title: Illustrated archaeology of Egypt's Eastern desert..Availability: Copies available for hold on place: [M-054347] (1).
Od Edfu do Faras : polskie odkrycia archeologii śródziemnomorskiej / Kazimierz Michałowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-051603] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100137] (1).
Egypt's sunken treasures / edited by Franck Goddio with David Fabre ; photography of the artefacts by Christoph Gerigk ; with a foreword by Zahi Hawass. Publisher: Cairo : The American University in Cairo Press ; Munich : Prestel Verlag, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-055662] (1).

Powered by Koha