Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Diagnoza społeczna 2007 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press&IT, 2007. Other title: Warunki i jakość życia Polaków | Diagnoza społeczna dwa tysiące siedem.Availability: Copies available for loan: [M-055119] (2).
  Copies available for hold on place: [M-081991] (1).
Lists:
Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089384] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna Rutkowska, Magdalena Joachimowska. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085717] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce : mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061944] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057296] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Anita Abramowska-Kmon et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego, 2009. Other title: Diagnoza społeczna dwa tysiące dziewięć.Availability: Copies available for hold on place: [M-067496] (1).
Diagnoza społeczna 2005 : warunki i jakość życia Polaków / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu Anna Baranowska et al.]. Publisher: Warszawa : Vizja Press&It : na zlec. WSFiZ, 2006. Other title: Diagnoza społeczna dwa tysiące pięć | Warunki i jakość życia Polaków.Availability: Copies available for hold on place: [M-067282] (1).
Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego : raport z badań / Piotr Błędowski, Piotr Broda-Wysocki (red.), Paweł Kubicki, Jolanta Grotowska-Leder, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Other title: Polska Bieda III: ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania.Availability: Copies available for loan: [M-084742] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk.: Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066090] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107824] (1).
Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego / [ red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066107] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107777] (1).
Lists:
Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej / red. nauk. Anna Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Aspects de l'exclusion et de la marginalisation sociales.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Nasze problemy : bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim / Lucjan Miś, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Jolanty Suchodolskiej ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-014484] (1).
Nieobecność społeczna : w poszukiwaniu sensów i znaczeń / red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności / pod red. nauk. Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086151] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / pod red. Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce / [zespół aut. Daniel Verger et al. ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi]. Publisher: Warszawa : ZWS, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-100071] (1).
Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym / Agnieszka Wilczyńska. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092894] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108145] (1).
Polska europejska czy narodowa? / red. Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-107974] (1).
Lists:
Partycypacja wykluczonych : wyzwanie dla polityki społecznej / Marta Danecka ; Instytut Studiów Politycznych PAN. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną : studia socjologiczne / redakcja Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-101216] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 316] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107765] (1).
Jednostka - zbiorowość - państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego [Dokument elektroniczny] : spojrzenie interdyscyplinarne / redakcja naukowa: Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [MLT-000999] (1).
Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji : w poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk / pod redakcją Eleonory Sapii-Drewniak i Marzanny Pogorzelskiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-107909] (1).
Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom społecznym / Agnieszka M. Iwaszko. Source: Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010

Powered by Koha