Your search returned 149 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-050425] (2).
Dysharmonie rozwoju : problemy diagnozy i terapii / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: Studia diagnostica et therapica ad crescentiae disharmoniam pertinentia.Availability: Copies available for loan: [M-012891] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013232] (1).
Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł / Dawna Markova, Anne Powell ; przeł. z ang. Marta Lewandowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087352] (1).
Kształtowanie twórczej osobowości dziecka : zabawy i ćwiczenia / Cynthia McGregor ; z ang. przeł. Bożenna Stokłosa. Publisher: Warszawa : "Świat Książki", 1998. Other title: Raising a creative child..Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Wychowanie w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-046453] (1).
  Copies available for hold on place: [M-059232] (1).
Lists:
Rozmowy z rodzicami / James Dobson. Publisher: [S.l. : s.n., 1990] (Kraków : Drukarnia Narodowa). Availability: Copies available for loan: [M-070227] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088986] (1).
Lists:
Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym : wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Genowefy Koć-Seniuch i Andrzeja Cichockiego. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046466] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049323] (3).
ABC pomysłowych rodziców : [setki sposobów na ułatwienie życia tobie i twojemu dziecku] / Barbara Briddock ; il. Fabio Nardo ; przeł. Marzena Czubak. Publisher: Poznań : Rebis, 1998. Other title: Smart parents guide.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Udział Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w kształtowaniu rodziny socjalistycznej / Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny. Publisher: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-012903] (1).
Procesy socjalizacji i wychowania w rodzinie : praca zbiorowa. 2 / pod kierunkiem i red. Henryka Pielki. Publisher: Koszalin : nakł. Centralnego Programu Badań Podstawowych CPBP.09.02, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-013302] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012994] (1).
Rodzina a osobowość / Maria Ziemska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-050432] (2).
Międzynarodowy Kongres "O godność ojcostwa" : Warszawa 5-7 listopada 1999 r. / [oprac. Human Life International - Europa ; red. Ewa Kowalewska ; tł. Lech Kowalewski et al.]. Publisher: Gdańsk : Human Life International - Europa, 2000. Other title: O godność ojcostwa.Availability: Copies available for hold on place: [M-088990] (1).
Lists:
Rodzina przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : materiały z konferencji organizowanej w ramach CPBP 08. 17. III. 1 / pod red. Andrzeja Tchorzewskiego. Publisher: Bydgoszcz : WSP, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-013095] (1).
Wychowanie w rodzinie / Henryk Smarzyński. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-039159] (1).
Rodzina i dziecko : praca zbiorowa / pod red. Marii Ziemskiej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-088995] (1).
Rodzina a wychowanie / Czesław Czapów. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1968. Availability: Copies available for loan: [M-015438] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087064] (1).
S.O.S. dla ucznia czyli Książka dla rodziców i wychowawców / Jarosław Rudniański. Edition: [Wyd. 3].Publisher: Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1979. Availability: Copies available for loan: [M-013327] (1).
Problemy wychowania w rodzinie / Karol Kotłowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-012841] (1).
Rodzice i dzieci dorastające / Halina Filipczuk ; [oprac. graf. Jerzy Flisak]. Publisher: Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. Availability: Copies available for loan: [M-013009] (1).
Nie jesteś moim tatusiem / Robert G. Barnes ; [przekł. Magdalena Banaszkiewicz, Ewa Wolańska]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 1994. Other title: You're not my daddy.Availability: Copies available for loan: [M-069899] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088774] (1).
Lists:
Osiołek Łukaszka : (z zagadnień pedagogiki rodzinnej) / Hanna Święcicka ; [Towarzystwo Przyjaciół Dzieci]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-012931] (1).
Wybrane problemy opieki i wychowania : praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-040735] (4).
  Copies available for hold on place: [M-020922] (1).
Ojciec a rozwój dziecka / Kazimierz Pospiszyl. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-002283] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070861] (1).
Lists:
Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046458] (5).
  Checked out (1).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Konflikty rodzice-dzieci : dramat czy szansa? / Andrzej Olubiński. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108756] (1).
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Lists:
O współżyciu w rodzinie / Janina Maciaszkowa. Publisher: Warszawa : Nasza Księgarnia, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-013281] (1).

Powered by Koha