Your search returned 49 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046018] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pieniądze w procesie wychowywania dzieci / Stanisław Rogala. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087067] (1).
Jak kochać dziecko ; Internat ; Kolonie letnie / Janusz Korczak. Publisher: Warszawa ; Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", 1948. Availability: Copies available for loan: [M-070444] (2).
Jak kochać dziecko / Janusz Korczak ; [red., posł. i kalendarium Wiesław Theiss]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski, [2002]. Availability: Copies available for loan: [M-038557] (4).
  Copies available for hold on place: [M-014619] (1).
Lists:
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046530] (1).
Kierowanie wychowawcze w toku lekcji / Andrzej Janowski. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-007830] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012807] (1).
Problemy rozwojowe i wychowawcze wczesnego dzieciństwa / Halina Spionek. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-007955] (1).
  Copies available for hold on place: [M-007954] (1).
Rodzina a przygotowanie dzieci do pracy : (próba ujęcia systemowego) / Szczepan Skrzypiec. Publisher: Gdańsk : UG, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-017066] (1).
Polska dziecięca / Barbara Szacka z zespołem. Publisher: Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologi UW, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046879] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014565] (1).
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / [Ministerstwo Oświaty]. Publisher: Warszawa : Państw. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1961-. Availability: Copies available for reference: [CB-25] (3).
  Copies available for hold on place: [CB-25] (25).
Szkoła, uczniowie, nauczyciele, rodzice w okresie integracji z Unią Europejską : debiuty studenckie : IV Bałtyckie Seminarium Studentów / [red. nauk. Stefan Kokociński] ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane BWSH, 2003. Other title: Bałtyckie Seminarium Studentów, 4.Availability: Copies available for loan: [M-022435] (4).
  Copies available for hold on place: [M-022439] (1).
Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Wychowanie w Przedszkolu : miesięcznik instrukcyjny dla wychowawczyń przedszkoli / [Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci]. Publisher: Warszawa : RTPD, 1948-. Online Access: Spisy treści od nr 1/2014 Availability: Copies available for reference: [CB-177] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-177] (14).
Przetwarzanie informacji społecznych dla ocen moralnych u uczniów klas młodszoszkolnych / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Publisher: Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030740] (1).
Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci : scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. Publisher: Zielona Góra : "Gaja", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Karolina Bazydło-Stodolna. Publisher: Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Maria Pelcowa. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-032139] (1).
Wychowanie na co Dzień / Toruńska Fundacja Edukacyjna "Copernicus" przy UMK. Publisher: Toruń : Copernicus, 1993-. Online Access: Spisy treści Availability: Copies available for reference: [CB-290] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-290] (10).
Program w edukacji dzieci : geneza, istota, kryteria / Danuta Waloszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944-1976 / Wojciech Pomykało. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-040674] (1).
Wychowanie przez pracę w szkole ogólnokształcącej / Witold Komar. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-040697] (1).
Vademecum dla rodziców : dzieci od lat 6 do 10 / pod red. Wojciecha Pomykało. Publisher: Warszawa : Tygodnik "Oświata i Wychowanie" : Wydaw. Współczesne : RSW Prasa-Książka-Ruch, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-002085] (1).
Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym / Stanisława Lis. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-050452] (1).
Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054499] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061765] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wychowując mówmy jednym głosem / [red. Krystyna Szablak]. Publisher: Poznań : Oficyna Współczesna ; [Wrocław] : na zlec. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087011] (1).
Co czynić aby dzieci nie sięgały po narkotyki : rady i propozycje dla rodziców i wychowawców / Jolanta Koczurowska. Publisher: Gdańsk : Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-075549] (1).
Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [red. nauk. tomu Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów, geneza utworów i uwagi o tekstach Elżbieta Cichy] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona : przy współudz. Spółdzielni Wydaw. "Czytelnik", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Szkoła życia ; Obrazki szpitalne ; Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912) / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów i uwagi o tekstach Elżbieta Cichy ; geneza utworów i przypisy Maciej Demel et al.] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. Publisher: Kraków : Wydaw. Rubikon, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-085206] (1).

Powered by Koha