Your search returned 178 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybory prezydenckie w USA 1972 / Franciszek Gołembski, Mariusz Gulczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-021411] (1).
Das Europäische Parlament vor der zweiten Direktwahl : Bilanz und Perspektiven / Claus Schöndube. Publisher: Bonn : Europa-Union-Verlag, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003477] (1).
Europa : unsere Argumente / EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Publisher: Brüssel : EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, [ok. 1989]. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003742] (1).
Aktionsprogramm der Europäischen Volkspartei (EVP) für die 2. Wahlperiode des Europäischen Parlaments : vom V. Kongress, 2.-4. April 1984, in Rom einstimmig angenommen / CDU-Bundesgeschäftsstelle. Publisher: Bonn : CDU-Bundesgeschäftsstelle-Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003494] (1).
Handbuch zur Europawahl : Zahlen, Daten, Fakten / CDU. Edition: Stand: Anfang November 1983.Publisher: Bonn : CDU-Bundesgeschäftsstelle Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003495] (1).
Szczeble do Białego Domu / Zygmunt Broniarek. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-021416] (1).
Prezydenci 2000 : praca zbiorowa / pod red. Stefanii Dzięcielskiej-Machnikowskiej. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Other title: Prezydenci dwa tysiące.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo / Stanisław Kozyr-Kowalski. Edition: Wyd. 1, rzut 2.Publisher: Poznań : Wydaw Naukowe UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-029834] (1).
Im Wechselspiel der Koalitionen : eine Analyse der Bundestagswahl 1969 / Werner Kaltefleiter. Publisher: Köln : Carl Heymanns Verlag KG, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004646] (1).
Wybory do organów przedstawicielskich na Śląsku Cieszyńskim w 1848 r. : przyczynek do badań nad kształtowaniem się świadomości i aktywności społecznej w okresie kapitalizmu / Józef Chlebowczyk. Publisher: Katowice : ŚIN, 1964. Other title: Vybory v predstavitel'skie organy v Cešinskoj Silezii v 1848 g..Availability: Copies available for hold on place: [M-022111] (1).
Bundestagswahl'80 : Handbuch sämtlicher Texte mit Einführung in die Rechtsgrundlagen der Wahl zum Neuten Deutschen Bundestag / hrsg. Walter Gensior. Publisher: Köln : Verlag W.Kohlhammer, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004873] (1).
Wahlkämpfe : moderne Wahlkampfführung als politische Kommunikation / Peter Radunski. Publisher: München ; Wien : Günter Olzog Verlag, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004393] (1).
Bundestagswahl 1980 : Analysen - Dokumente - Prognosen / Hrsg. v. Hans-Otto Mühleisein, Theo Stammen. Publisher: München : Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH, 1980. Availability: Copies available for loan: [MA-000958] (1).
Polska - wybory '89 / układ i wybór Roman Kałuża. Publisher: Warszawa : Wydaw. Andrzej Bonarski, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-070156] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011243] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego : zasady i wyniki głosowania / Elżbieta Dydak. Publisher: Warszawa : Scholar, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku : studia i szkice / pod red. Sylwestra Wróbla. Publisher: Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047648] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory '89 w Krakowie : wspomnienia, relacje i dokumenty z kampanii wyborczej Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" / pod red. Tomasza Gąsowskiego. Publisher: Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Księgarnia Akademicka, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-038463] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088972] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego, czerwiec 2004. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-030347] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015673] (1).
Prognozy i wybory - polska demokracja '95 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Radosława Markowskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badania Opinii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-042783] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088973] (1).
System wyborczy i wybory w Polsce 1989-1998 : parlamentarne spory i dyskusje / Ryszard Chruściak. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089037] (1).
Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna / pod red. Stanisława Gebethnera ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-077013] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088974] (1).
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu 20 stycznia 1957 / wybór, wstęp i oprac. Paweł Machcewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 / wybór, wstęp i oprac. Janusz Wrona. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-088975] (1).
Parlamenty a integracja europejska / red. nauk. Maria Kruk, Ewa Popławska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-031617] (1).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej : [podręcznik] / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2002 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006308] (1).
Wybory prezydenckie / Stanisław Bożyk. ; Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Publisher: Białystok : Temida 2, 1995. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-089039] (1).
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : studium prawno-polityczne opracowane przez zespół autorski / pod red. Andrzeja Burdy ; aut. Andrzej Burda [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-008664] (2).
  Copies available for hold on place: [M-000468] (1).
Where have all the voters gone? / Martin P. Wattenberg. Publisher: Cambridge ; London : Harvard University Press, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112574] (1).
American Electoral Mosaics / J. Clark Archer, Fred M. Shelley ; with cartography by Ellen R. White. Publisher: Washington : Association of American Geographers, cop. 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-089038] (1).
The presidential game : the origins of American presidential politics / Richard P. McCormick. Publisher: New York ; Oxford : Oxford University Press, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-039647] (1).

Powered by Koha