Your search returned 48 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Międzynarodowa współpraca regionów : wybór ekspertyz : praca zbiorowa / pod red. Witolda Toczyskiego, Witolda Sartoriusa i Jacka Zauchy ; Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce. Publisher: Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-022106] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071959] (1).
Przygraniczna współpraca wojskowa Polski z państwami sąsiedzkimi na przykładzie Śląskiego Okręgu Wojskowego / Marek Graf. Publisher: Warszawa : Polish Foundation of International Affairs, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086334] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089208] (1).
Europa regionów : tradycje i perspektywy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Bernadetty Nitschke. Publisher: Zielona Góra : [ s.n. ], 2002 ( Zielona Góra : Art-Druk). Availability: Copies available for loan: [M-006805] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gospodarcze sąsiedztwo Polski : w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej : z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych / red. Marian Malikowski, Dariusz Wojakowski. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101459] (1).
Polacy i Niemcy po otwarciu granicy / [red. Teresa Pawlak-Lis]. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-072771] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089121] (1).
Zrastanie się Europy : wschodnie rubieże Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej Skrzypek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarach współpracy transgranicznej / red. nauk. Mirosław Karapyta, Krzysztof Rejman ; Instytut Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut Turystyki. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-100568] (1).
Węzłowe problemy współpracy przygranicznej : biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej / pod red. Piotra Eberhardta i Krzysztofa Mirosa. Publisher: Warszawa : PAN IGiPZ, 1994. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079733] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075172] (1).
Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami : materiały z konferencji Warszawa-Szklarska Poręba-Bocholt - 4-11.05.94. Cz. 1 / pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa. Publisher: Warszawa : PAN. IGiPZ, 1995. Other title: Polen und seine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarländern.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079732] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075171] (1).
Pogranicze w trakcie przemian : rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej / red. nauk. Wojciech Kosiedowski ; [tł. z jęz. ros. art. Wojciech Kosiedowski, Marzena Piotrowska-Trybull]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa śląskiego : (z uwzględnieniem dawnego województwa katowickiego) / pod red. Piotra Dobrowolskiego. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Współczesne zagadnienia zarządzania : przedsiębiorstwo - biznes - region / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. Publisher: Kraków : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114603] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Pomosty : w kręgu nauki i biznesu : kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2001-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-98] (6).
Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej / pod red. Arkadiusza Żukowskiego. Publisher: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / pod red. Zbyszka Chojnickiego i Tadeusza Stryjakiewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-083302] (1).
Nasz Bug : tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego / red. Maciej St. Zięba. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-083383] (1).
Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna : raport / [red. Ewa Romanowska, Beata Samojłowicz]. Publisher: Olsztyn : Borussia, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych / pod red. Grażyny Czubek. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Grupa polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami kraju, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy międzyregionalnej i transgranicznej Polski : wybór dokumentów / Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Stanisław Wrzosek ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. Publisher: Radom : WSH, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-083511] (1).
Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006 : raport końcowy / [aut.: Tomasz Klimczak et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Other title: Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006.Availability: Copies available for hold on place: [M-083828] (1).
Polska Wschodnia : determinanty rozwoju / red. nauk. Bogusław Plawgo. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083861] (1).
Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE / Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania / red. nauk.: Andrzej Podraza. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu Sp z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Granica Polski i Ukrainy : bariera czy szansa współpracy? / red. nauk. Wojciech Gizicki, Andrzej Podraza. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich - próba bilansu / pod red. Andrzeja Saksona ; [tł. tekstów niem. Zbigniew Szulczyński]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Trans-border economies : new challenges of regional development in democratic world / ed. Marek Cierpiał-Wolan, Józef Oleński, Wacław Wierzbieniec. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Poland-Ukraine : border regions development and cross-border cooperation / ed. Vasyl Kravtsiv, Wacław Wierzbieniec. Publisher: Jarosław : The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-092527] (1).
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 1 / red. nauk. Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-039880] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 332] (1).
Polsko-czeska współpraca transgraniczna w Euroregionie Beskidy : wybrane problemy / Joanna Kurowska-Pysz, Marcin Lis, Joanna Łodziana-Grabowska, Zdeněk Mikoláš, Łukasz Wróblewski. Publisher: Dąbrowa Górnicza : WSB Wydawnictwo Naukowe, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-096386] (1).

Powered by Koha