Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego / Ryszard i Małgorzata Taradejna. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2003. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-102828] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do prywatności a media : seminarium zorganizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, 20 października 2003 roku. Publisher: Warszawa : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-028775] (1).
Prawo informacji : prawo do informacji / red. nauk. Wojciech Góralczyk jun. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2006. Other title: Prawo do informacji.Availability: Copies available for loan: [M-047129] (4).
  Copies available for hold on place: [M-112567] (1).
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej / Tomasz R. Aleksandrowicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-041461] (1).
Necessary illusions : thought control in democratic societies / Noam Chomsky. Publisher: Boston, MA : South End Press, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-042052] (1).
Obywatelskie prawo do informacji / pod red. Teresy Gardockiej ; aut. Marcin Bąkiewicz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108323] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Other title: Organizing information and knowledge environment.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105560] (1).
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej / Tomasz R. Aleksandrowicz. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Kategorie wypowiedzi i ich ochrona : debata publiczna / Joanna Taczkowska. Publisher: Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095531] (1).
Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz praktyczny / Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100480] (1).
Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Przemysław Mikłaszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym / Kamila Tarnacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083725] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit / redakcja: Grażyna Szpor ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej / Marlena Sakowska-Baryła. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112558] (1).
Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego / Piotr Sitniewski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-083862] (1).
Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i praktyka) / Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy / red. nauk. Zbigniew Hajn. Edition: Stan pawny na 15 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zbiorowe prawo pracowników do informacji / Monika Smusz-Kulesza. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090052] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Cypherpunks : wolność i przyszłość Internetu / Julian Assange oraz Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn, Jérémie Zimmermann ; [tł. Marcin Machnik]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion/Editio, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-115288] (6).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym / Joanna Taczkowska-Olszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostęp do informacji publicznej : [praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa] / pod red. Przemysława Szustakiewicza. Edition: Stan prawny: luty 2014 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Okładka | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej : orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego / Teresa Górzyńska. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-102838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097427] (1).
Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie / Michał Bernaczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym / Mariusz Jabłoński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Jak skutecznie zapobiegać korupcji? : przegląd rozwiązań europejskich dotyczących konfliktu interesów, finansowania polityki i dostępu do informacji publicznej / Aleksandra Kobylińska, Lenka Petráková, Filip Pazderski (redakcja) ; Instytut Spraw Publicznych ; [tłumaczenia z języka angielskiego Anna Dzięgiel, Dorota Szmajda]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz / Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska. Edition: 3 wyd., stan prawny na 1 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa / Lech Jaworski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101277] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Tadeusz Kononiuk, Ksenia Kakareko ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102145] (5).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dostęp do informacji publicznej / [wybór i oprac.] Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostęp do informacji publicznych : w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego / Małgorzata Jaśkowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-102847] (1).

Powered by Koha