Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dramaty ludzkiego życia : o zjawiskach patologii społecznej / Jan Lech Paner. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-070894] (1).
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce : w poszukiwaniu skuteczności : praca zbiorowa / pod red. Henryka Machela, przy współpr. Moniki Paliwody i Małgorzaty Spryszyńskiej. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / pod red. nauk. Beaty Skafiriak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-085714] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095654] (1).
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054482] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski : (studium penitencjarno-pedagogiczne) / Henryk Machel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054512] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej / red. Adam Szecówka, Bohumil Koukola, Piotr Kwiatkowski ; Uniwersytet Wrocławski, Slezská Univerzita w Opavé, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Publisher: Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe "Atla 2", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-064987] (1).
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-085706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057637] (5).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Social rehabilitation care and education in postmodern world / editors Anetta Jaworska, Danuta Apanel. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny / Sławomir Przybyliński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100827] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej / Zbigniew Nowacki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-098860] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja penitencjarna - aktualne wyzwania i rozwiązania / pod red. Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych / Małgorzata H. Kowalczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Determinanty readaptacji społecznej skazanych / Anna Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Determinants of social readaptation of former prisoners.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-086023] (1).
Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego. Publisher: Kraków : Impuls, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych : studium karnoprawne i kryminologiczne / Małgorzata Szwejkowska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Ośrodki przystosowania społecznego : teoria i praktyka / Marek R. Kalaman ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym : aspekty prawne / red. nauk. Adam Kwieciński. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (2).
Przestępcy seksualni : zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja / Małgorzata H. Kowalczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej / redakcja naukowa Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka-Marek. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Znaczenie pracy w resocjalizacji penitencjarnej więźniów / Dariusz Sarzała. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Klinika penitencjarna : praktyczny wymiar resocjalizacji / Jerzy Czołgoszewski. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Resocjalizacyjne aspekty kary pozbawienia wolności / Dariusz Sarzała. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014

Powered by Koha