Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Młodociani przestępcy w więzieniu / Hanna Świda, Witold Świda. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-017901] (1).
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Więzienie i co dalej / Aleksandra Szymanowska. Publisher: Warszawa : "Żak", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Psychologia sądowa i penitencjarna / Mieczysław Ciosek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005062] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Indywidualizacja penitencjarna w Polsce / Piotr Wierzbicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-040772] (1).
Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny / Sławomir Przybyliński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej / Zbigniew Nowacki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-098860] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym : analiza pedagogiczna / Kazimierz Pierzchała. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych / Małgorzata H. Kowalczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Przestępcy seksualni : zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja / Małgorzata H. Kowalczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności / pod red. nauk. Danuty Kowalczyk i Ireny Mudreckiej. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-107901] (1).
Skazany ze statusem "niebezpiecznego" : perspektywa izolacyjna / Sławomir Przybyliński. Source: Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014
Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności / Adam Kwieciński. Source: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997-Online Access: Click here to access online
Drugie życie więzienia / Paweł Moczydłowski ; [il.: Bohdan Butenko, Wiesław Łoś]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-116841] (1).

Powered by Koha