Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Usługi : produkcja, rynek, marketing / Marianna Daszkowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-038783] (4).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin profesora Zbigniewa Leońskiego / kom. red. Zbigniew Janku [et al.]. Publisher: Poznań : TERRA, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-095681] (1).
Verwaltungsökonomie. 1, Methodologie und Management der öffentlichen Verwaltung / Peter Eichhorn, Peter Friedrich. Publisher: Baden-Baden : Nomos-Verlagsgesellschaft, 1976. Other title: Methodologie und Management der öffentlichen Verwaltung.Availability: Copies available for hold on place: [MA-004226] (1).
Elementy nauki administracji / Ernest Knosala, Lidia Zacharko, Andrzej Matan. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-002937] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Administracja i polityka : wprowadzenie / pod redakcją Andrzeja Ferensa i Iwony Macek. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086978] (1).
Administracja publiczna w państwie prawa : księga jubileuszowa dla profesora Jana Jendrośki : [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej / kom. red.: Barbara Adamiec et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo / Marian Nowakowski ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Publisher: Katowice : GWSH, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 64] (1).
Nauka o administrowaniu / Stanisław Kowalewski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-011613] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011612] (1).
Nauka o administrowaniu / Stanisław Kowalewski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-015624] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011663] (1).
Marketing terytorialny / pod red. Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-000497] (1).
Regjonalizm administracyjny w teorji i w życiu / Jerzy Stefan Langrod. Publisher: Warszawa : Gebetner & Wolff, 1932 (Warszawa : Zakład Graficzny "Nasza Drukarnia"). Other title: Regionalizm administracyjny w teorii i w życiu.Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000441] (1).
Customer driven : a revolutionary system for putting golden handcuffs on your customers ... / Linda Silverman Goldzimer, Gregory L. Beckmann. Publisher: London : Hutchinson Business, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-016059] (1).
Management in service industries / ed. by Peter Jones. Publisher: London : Pitman, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-017244] (1).
The art of judgment : a study of policy making / Geoffrey Vickers. Publisher: London [i pozostałe] : Harper & Row, Publishers, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-018080] (1).
The service focus : developing winning game plans for service companies / John C. Shaw. Publisher: Homewood, IL : Dow Jones-Irwin, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-018873] (1).
On the front line : organization of work in the information economy / Stephen J. Frenkel [et al.]. Publisher: Ithaca ; London : ILR Press - Cornell University Press, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-019075] (1).
Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach / William B. Martin ; przeł. Magdalena Kachniewska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059202] (9).
  Copies available for reference: [CZ 64] (1).
The virtual corporation : structuring and revitalizing the corporation for the 21st century / William H. Davidow, Michael S. Malone. Publisher: New York : HarperBusiness, cop. 1992. Availability: Copies available for loan: [M-034402] (1).
  Copies available for hold on place: [M-034165] (1).
At America's service : how corporations can revolutionize the way they treat their customers / Karl Albrecht. Publisher: Homewood : Dow Jones-Irwin, cop. 1988. Availability: Copies available for loan: [M-040300] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073300] (1).
Classics of public administration / Jay M. Shafritz, Albert C. Hyde. Edition: 3rd ed.Publisher: Pacific Grove : Brooks/Cole Publishing Company, cop. 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-041939] (1).
The innovator's dilemma : when new technologies cause great firms to fail / Clayton M. Christensen. Publisher: Boston : Harvard Business School Press, cop. 1997. Other title: When new technologies cause great firms to fail.Availability: Copies available for hold on place: [M-041750] (1).
Zarządzanie jakością w administracji samorządowej / Marek Bugdol. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-042746] (1).
Turystyka międzynarodowa : elementy wpływające na zmiany kultury organizacyjnej wybranych przedsiębiorstw turystycznych / Roman Dawid Tauber ; Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko. Katedra Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Katedra Turystyki i Rekreacji. Publisher: Lwów ; Poznań : Wydawnictwo WSHiG, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Jakość usług turystycznych / pod red. Aleksandra Panasiuka. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007085] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : przy współpr. z Deloitte, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Jakość i efektywność usług hotelarskich / Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059713] (3).
  Copies available for reference: [CZ 64] (1).
Marketing usług zdrowotnych : koncepcja i stosowanie / Beata Nowotarska-Romaniak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090719] (2).
Ewolucja prawnych form administracji publicznej : księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali / pod red. Lidii Zacharko, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108351] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Przedsiębiorstwo usługowe : zarządzanie / red. nauk. Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk ; aut.: Anna Bera [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie : produkcja i usługi / Alan P. Muhlemann, John S. Oakland, Keith G. Lockyer ; red. nauk. przekł. Jarosław Sołtys ; [tł. Krzysztof Wojtczak, Jarosław Sołtys, Hubert Rutkiewicz]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).

Powered by Koha