Your search returned 66 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Urbanizacja kultury w Polsce / Anna Pawełczyńska, Wanda Tomaszewska ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-069873] (1).
Życie po miejsku / Marcin Czerwiński. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-010880] (1).
Urban land economics / Jack Harvey. Edition: 3rd ed..Publisher: Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire : Macmillan, 1992 . Availability: Copies available for hold on place: [M-016046] (1).
Pauvreté et marché du travail urbain en Afrique subsaharienne : analyse comparative / publié sous la direction de Jean-Pierre Lachaud. Publisher: Geneva : Iternational Institute for Labour Studies, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-015992] (1).
Women in the cities of Asia : migration and urban adaptation / edited by James T. Fawcett, Siew-Ean Khoo, Peter C. Smith. Publisher: Boulder, Colorado : Westview Press, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-017411] (1).
Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struktur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie Suwałk / Dariusz Piotrowski. Publisher: Żyrardów : Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-096611] (1).
Die räumliche Differenzierung der Industrie- und Bevölkerungsagglomeration im Halle-Leipziger Gebiet / Edgar Lehmann. Publisher: Berlin : Akademie-Verlag, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-011704] (1).
Metropolie / Bohdan Jałowiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Miasto i społeczne procesy urbanizacji : problemy, teorie, metody / Bohdan Jałowiecki. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-071330] (1).
Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim : 1865-1914 / Maria Nietyksza. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-036424] (2).
  Copies available for hold on place: [M-033250] (1).
Urbanizacja Syrii : przykład specyficznych determinant rozwojowych miast arabskich / Krystian Seibert ; Uniwersytet Warszawski, Instytut Afrykanistyczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-071471] (1).
Ameryka - miasto / Aleksander Wallis. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-062670] (2).
  Copies available for hold on place: [M-035399] (1).
Przemiany w układach urbanistycznych miast amerykańskich / Julian Kulski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-074720] (1).
Społeczne cele urbanizacji : człowiek i środowisko / Helena Syrkus. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-039968] (1).
Cities / [aut.: Kingsley Davis et al.]. Publisher: New York : Alfred A. Knopf, cop. 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-075518] (1).
Urbanizacja na świecie / Daniela Szymańska. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048837] (5).
  Copies available for hold on place: [M-112859] (1).
Trzynaście miast : czyli antynomie kultury europejskiej / Stanisław Grzybowski. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2000. Other title: Antynomie kultury europejskiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-095444] (1).
Miasta Ameryki u progu XXI wieku / Jan Węgleński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-075441] (1).
Plan wielkiego Krakowa / Krystian Seibert. Publisher: Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-094681] (1).
Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki : XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa / pod red. Iwony Jażdżewskiej. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Other title: Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 18.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Problem suburbanizacji / pod red. Piotra Lorensa. Publisher: Warszawa : Urbanista, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-100907] (1).
Miejsce kościoła w mieście : analiza myśli kompozycyjnej w wybranych obiektach sakralnych autorstwa Witolda Cęckiewicza / Beata Malinowska-Petelenz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059049] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097640] (1).
Czy metropolia jest miastem? / red. nauk. Bohdan Jałowiecki ; EUROREG Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060407] (9).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Życie po miejsku / Marcin Czerwiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-062987] (1).
Spatial economy : contemporary determinants, trends and tendencies / eds. Stanisław Korenik, Miroslav Šašek. Publisher: Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097629] (1).
Miasto w cieniu fabryki : wpływ inwestycji przemysłowych na procesy urbanizacyjne w ośrodkach Centralnego Olkręgu Przemysłowego : materiały konferencji naukowej, Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice 21 września 2007 roku / red.: Paweł Kołodziejski. Publisher: Starachowice : Muzeum Przyrody i Techniki, [ca 2008]. Other title: Wpływ inwestycji przemysłowych na procesy urbanizacyjne w ośrodkach Centralnego Olkręgu Przemysłowego.Availability: Copies available for hold on place: [M-100679] (1).
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku / Grzegorz Węcławowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk , 2006. Other title: Spatial organization of Poland at the beginning of the 21st century.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 1 / pod red. Anny Harańczyk. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2011. Other title: (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Architektura od abc... czyli O tym, jak rozumieć świat, który nas otacza / Anna Palej, Grażyna Schneider-Skalska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Oddział, 2008. Other title: O tym, jak rozumieć świat, który nas otacza.Availability: Copies available for loan: [M-086410] (1).
  Copies available for hold on place: [M-082982] (1).

Powered by Koha