Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Architektura żywa / Andrzej Janusz Korbel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-001321] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087644] (1).
Przemiany w układach urbanistycznych miast amerykańskich / Julian Kulski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-074720] (1).
Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne / pod red. Stefana Nowakowskiego i Włodzimierza Mirowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-063643] (1).
  Copies available for hold on place: [M-042933] (1).
Elementy socjologii przestrzeni w badaniach empirycznych / Anna Rębowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-101498] (1).
Humanistyczne podstawy kompozycji miast : wybrane aspekty percepcyjne i behawioralne / Ewa M. Cichy-Pazder ; Ośrodek Kształcenia Urbanistów. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Ośrodek Kształcenia Urbanistów. Politechnika Krakowska, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-056094] (30).
  Copies available for hold on place: [M-088134] (1).
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia / Justyna Kobylarczyk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097638] (1).
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta / Justyna Kobylarczyk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097639] (1).
Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast = Role of universities in socio-economic and spatial development of towns / pod red. Tadeusza Markowskiego i Dominika Drzazgi. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2008. Other title: Role of universities in socio-economic and spatial development of towns.Availability: Copies available for hold on place: [M-112805] (1).
Finansowanie projektów rewitalizacji / Marcin Kopeć. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Modernizacja osiedli mieszkaniowych / Jan Maciej Chmielewski, Małgorzata Mirecka. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Przestrzeń publiczna małych miast = (Public space of small towns) / pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Public space of small towns.Availability: Copies available for loan: [M-083775] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112798] (1).
Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni : teoria - badania - praktyka / pod red. Janiny Czapskiej. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2011 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich - wybrane zagadnienia / Krystyna Paprzyca ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085316] (1).
Architektura w czasach terroryzmu : miasto, przestrzeń publiczna, budynek / Artur Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-085698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Miasta dla ludzi / Jan Gehl ; [przekł. z duńskiego: Szymon Nogalski]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo RAM, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Życie między budynkami : użytkowanie przestrzeni publicznych / Jan Gehl ; przekł. Marta A. Urbańska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo RAM, 2013. Other title: Life between buildings | Użytkowanie przestrzeni publicznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni : doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Ground control : fear and happiness in the twenty-first-century city / Anna Minton. Edition: Reissued with new material, 3rd impr.Publisher: London ; New York : Penguin Books, 2012. Other title: Fear and happiness in the twenty-first-century city.Availability: Copies available for hold on place: [M-105755] (1).
Willa w krajobrazie miasta przemysłowego / Katarzyna Łakomy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-112288] (1).
Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wizje miast przyszłości wobec społecznych wyzwań współczesnej urbanizacji / Artur Kinal. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Przestrzeń publiczna 2.0 : miasto u progu XXI wieku / Dorota Wantuch-Matla. Publisher: Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-103066] (4).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Język miast / Deyan Sudjic ; przełożyła Anna Sak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105773] (3).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 5, Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym : praca zbiorowa / pod redakcją Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Other title: New ideas in planning for territorial development. | Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym | Social, functional and economic issues in spatial planning.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Dobrze nastrojone miasto : czego współczesna nauka, pradawne cywilizacje i ludzka natura mogą nas nauczyć o przyszłości życia w miastach / Jonathan F. P. Rose ; przekład Dariusz Żukowski. Publisher: Kraków : Karakter, 2019. Other title: Well-tempered city : what modern science, ancient civilizations, and human nature teach us about the future of urban life.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Granice w kompozycji przestrzeni miejskiej : bariery i zobowiazania / Regina Maga-Jagielnicka. Source: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice : UŚ, 1969-Source: Obszary kulturowe współczesnego miasta - funkcje i pograicza Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.Source: Studia Etnologiczne i Antropologiczne Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2012-.
Homo ludens w przestrzeni współczesnego miasta / Magdalena Szalbot. Source: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice : UŚ, 1969-Source: Studia Etnologiczne i Antropologiczne Katowice : Wydawnictwo UŚ, 1997-Source: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010Online Access: Click here to access online
Epoka spektaklu : perypetie architektury i miasta XXI wieku / Tom Dyckhoff ; przełożyła Agnieszka Rasmus-Zgorzelska. Publisher: Kraków : Karakter, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Cultural heritage as a potential for development of metropolitan areas / Zbigniew K. Zuziak. Source: Historical metropolis : a hidden potential : international conference 26-29 May 1996 Cracow Cracow : ICC, 1996

Powered by Koha