Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce / Janusz Tymowski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-036703] (1).
Szkolnictwo wyższe w Polsce : ustrój - prawo - organizacja / pod red. Stanisława Waltosia i Andrzeja Rozmusa ; [aut. Łukasz Błąd et al] ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Edition: Wyd. 2.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów / [oprac.] Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek. Publisher: Warszawa : Okręgowa Izba Radców Prawnych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064489] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Europejski obszar szkolnictwa wyższego : antologia dokumentów i materiałów / wybór i oprac. Ewa Kula, Marzena Pękowska. Publisher: Kielce : WŚ - Wydaw. Uczelniane, 2004. Other title: European way of higher education.Availability: Copies available for hold on place: [M-059600] (1).
Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji / Hubert Izdebski, Jan Zieliński. Edition: Stan prawny ustaw na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Other title: Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym.Availability: Copies available for loan: [M-084722] (7).
  Checked out (1).
Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Instytut Społeczeństwa Wiedzy, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / red. Magdalena Pyter ; autorzy: Adam Balicki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096810] (1).
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-101826] (1).
Centra transferu technologii jako przykład wdrażania polityki innowacyjnej na uczelniach wyższych / Tomasz Hoffmann. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. Edition: 2. wyd., stan prawny na 28 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych / Marek Salamonowicz. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński. Edition: 2. wyd., stan prawny na 31 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Komercjalizacja wyników badań naukowych / redakcja naukowa Piotr Stec ; [autorzy poszczególnych części] Jarosław R. Antoniuk, Andrzej Drzewiecki, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Przemysław Malinowski, Piotr Stec, Beata Więzowska-Czepiel, Mariusz Załucki. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Szkoły doktorskie : komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Łukasz Kierznowski. Edition: Wydanie I, stan prawny na dzień 1 października 2018 r.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Online Access: Click here to access online | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).

Powered by Koha