Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Szkoły Wyższe i Ich Finanse w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1998-2019. Other title: Higher Schools and their Finances | Higher Education Institutions and their Finances in ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1374] (10).
Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Instytut Społeczeństwa Wiedzy, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Systemy publicznego finansowania nauki w ujęciu międzynarodowym / [autorzy: Marta M. Bojko, Marzena Feldy, Anna Knapińska, Barbara Kowalczyk, Maciej Ostaszewski, Aldona Tomczyńska]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej / Agnieszka Bednarczyk-Płachta. Edition: Stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110403] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Przekroje struktury kosztów w publicznych uczelniach akademickich w Polsce / Anna Ćwiąkała-Małys. Source: Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994-2010, 2013-Source: Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane aspekty) Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008Online Access: Click here to access online
Efektywne zarządzanie kosztami publicznych szkół wyższych w Polsce / Daria Moskwa-Bęczkowska. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Aktywność prorozwojowa bibliotek akademickich związana z działaniami na rzecz nauki i upowszechnianiem nauki, finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2015 / Jacek Willecki. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-Other title: Pro-growth activities of academic libraries related to science and its dissemination as financed with the funds of the Ministry of Science and Higher Education in the years 2010 to 2015.
Finansowe kłopoty galicyjskich uczonych na przełomie XIX i XX w. / Stefan Ciara. Source: Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha