Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Unia Europejska : informator o programach pomocowych / Centrum Informacji Europejskiej. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065614] (1).
Proposition de décision Parlement Européen et du Conseilrelative au 7eme programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) : proposition de décision du Conseil relative au 7eme programme-cadre de la Communauté européenne de l' énergie atomique (Euratom)pour des activités de recherche et de formation en matiere nucléaire (2007 to 2011). Batir l'Europe de la connaissance / présentée par la Commission. Publisher: Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-022595] (1).
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das 7. Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschafr für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013) : Vorschlag für einen Beschluss des rates über das 7. Rahmenprogramm der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) für Forschuns- und Ausbildungsmassnahmen (2007 bis 2011). Das Europa des Wissen Schaften / von der Kommission vorgelegt. Publisher: Luxembourg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-022593] (1).
Ochrona środowiska w dokumentach Unii Europejskiej / Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus". Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ; Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2007. Other title: Człowiek - najlepsza inwestycja | Program Operacyjny - Kapitał Ludzki.Availability: Copies available for hold on place: [M-002740] (1).
Mieszkam w Małopolsce - jestem Europejczykiem : materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji ścieżek edukacyjnych "edukacja europejska" oraz "edukacja regionalna" w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach / [oprac. publikacji Jacek Tomasik] ; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Znaczenie dziedzictwa i nowych mediów dla rozwoju regionalnego - doświadczenia europejskiego programu HERMES / Sebastian Schröder-Esch. Source: Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007

Powered by Koha