Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
I Konferencja Naukowa Uczelni Miasta Tarnowa : "Społeczno-gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską". Publisher: Tarnów : [s.n.], 2000. Other title: Społeczno-gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską.Availability: Copies available for hold on place: [M-077396] (1).
Poland in the European Union : experiences of the first year of membership / [ed. by Rafał Hykawy et al. ; transl. by Jarosław Brzeziński]. Publisher: Warsaw : Office of the Committee for European Integration, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-020159] (1).
Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? / zesp. aut. Jerzy Hausner [et al.] ; przy współpr. Jarosław Górniak, Stanisław Mazur ; [pod red. Jerzego Hausnera i Mirosławy Marody]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej ; Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-028057] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej / [Marek Belka et al.]. Publisher: Warszawa : Friedrich Ebert Foundation. Przedstawicielstwo w Polsce, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-016367] (1).
Ekonomiczne i społeczne efekty finansowego wspierania sektora żywnościowego i obszarów wiejskich / kom. red.: Stanisław Sosnowski, Adam Czudec, Józef Trojan. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-042667] (1).
Znaki Nowych Czasów / [Fundacja SPES ; red. nacz. Michał Drozdek]. Publisher: Warszawa : Fundacja SPES, 2002-2007. Availability: Copies available for hold on place: [CA-368] (2).
Polityczne dylematy Europy / red. nauk. Wojciech Gizicki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Lists:
5 lat Polski w Unii Europejskiej : [raport / przygot. w: Departament Analiz i Strategii. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; zespół red. Małgorzata Kałużyńska, Katarzyna Smyk, Jakub Wiśniewski]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. Other title: Pięć lat Polski w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086439] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
5 years of Poland's membership of the European Union in the social context / a joint publications ed. by Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz. Publisher: Warsaw : Office of the Committee for European Integration, 2009. Other title: Five years of Poland's membership of the European Union in the social context.Availability: Copies available for loan: [M-098191] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097246] (1).
Demokracja i integracja europejska : studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków = Democracy and European integration : a study of personal and political orientations of two generations of Poles / Jan Garlicki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2005. Other title: Democracy and European integration.Availability: Copies available for hold on place: [M-100777] (1).

Powered by Koha