Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kołodzieja. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-093524] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087511] (1).
Agrobiznes - problemy negocjacji z Unią Europejską / red. nauk. Piotr Jaworowski, Czesław Sobków, Marek Zarębski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007222] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089562] (1).
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński] ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Unia Europejska szanse i zagrożenia dla Polski / [mat. konf. pod red. Jadwigi Gierczyckiej] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydaw. ŚWSZ, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089020] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
I Konferencja Naukowa Uczelni Miasta Tarnowa : "Społeczno-gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską". Publisher: Tarnów : [s.n.], 2000. Other title: Społeczno-gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską.Availability: Copies available for hold on place: [M-077396] (1).
Integracja z Unią Europejską a polski rynek pracy : sympozjum naukowe pt. "Integracja z Unią Europejską a polska gospodarka", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, 9 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / Eugeniusz Kwiatkowski ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-073198] (1).
Negotiations on Poland's Accession to the European Union : selected issues : collection of materials from the conference organized by the Foreign Ministry's Department of the European Union and Accession Negotiations and the European Law Department of the Socio-Economic College of the Warsaw School of Economics, Warsaw, 8 November 2001 / ed. by Jan Barcz, Arkadiusz Michoński ; [transl. Edward Rothert]. Publisher: Warsaw : Ministry of Foreign Affairs, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083527] (3).
  Copies available for hold on place: [M-039415] (1).
Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089543] (1).
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
VII Polskie Spotkania Europejskie 2000 : [13.-14. maja 2000] / [red.: Natalia Syrzycka-Mlicka, Piotr Toczyński ; tł. z jęz. fr. Ilona Helena Okęcka]. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 2000. Other title: Polskie Spotkania Europejskie 2000, 7.Availability: Copies available for loan: [M-051856] (2).
  Copies available for hold on place: [M-018266] (1).
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - administracja / [oprac. red.: Halina Baszak-Jaroń, Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Other title: Materiały konferencyjne - administracja.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008184] (19).
  Copies available for reference: [CZ KA 351/354] (1).
Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy / pod red. Jana Barcza i Arkadiusza Michońskiego. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092912] (2).
  Copies available for hold on place: [M-075992] (1).
Traktat z Nicei : wnioski dla Polski / pod red. Jana Barcza [et al]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych [etc.], 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Polskie Spotkania Europejskie 1998 : materiały z konferencji, 8-10 maja 1998 / [red. Magda Borysewicz, Lena Dąbkowska]. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-075305] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030387] (1).
Ekonomiczne i społeczne efekty finansowego wspierania sektora żywnościowego i obszarów wiejskich / kom. red.: Stanisław Sosnowski, Adam Czudec, Józef Trojan. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-042667] (1).
Bezpieczni w Europie : materiały pokonferencyjne / pod red. Mieczysławy Zdanowicz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-025320] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Narodowa koordynacja polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Narodowa koordynacja polityk wspólnotowych w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz European Institute of Public Administration w Maastricht w dniach 25-26 września 1995 roku w Łodzi, finansowanego w ramach Programu Phare/Sierra / red. nauk. Maria Łabędzka. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100608] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043926] (1).
Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej : materiały z seminarium "Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 23-25 czerwca 1997 roku w Łodzi, finansowanego przez Program PHARE/SIERRA / red. nauk. Magdalena Sznajder ; [tł. Joanna Lenica]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100617] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043929] (1).
Przyszłość Unii Europejskiej : Polski punkt widzenia : materiały konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 28 maja 2001 roku = The future of the European Union : the Polish point of view : collection of materials from a conference [...], Warsaw, 28 May 2001 / pod red. Jana Barcza i Katarzyny Żukrowskiej ; [przekł. Sonia Kamler, Edward Rothert, Zbigniew Szymański]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2001. Other title: Future of the European Union.Availability: Copies available for loan: [M-083415] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072778] (1).
Polska - Unia Europejska : od stowarzyszenia do członkowstwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej, Konstancin k/Warszawy, 29-30 czerwca 1995 / [aut. ref. i wystąpień Paweł Bożyk et al. ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych]. Publisher: Warszawa : SGH, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-052386] (1).
Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Leszka Leszczyńskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej / pod red. Józefa M. Fiszera. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-093478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polskie regiony wobec członkostwa w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania : publikacja konferencyjna / pod red. Dominika Sobczaka i Pawła Czerpaka ; [Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych. Szkoła Główna Handlowa]. Publisher: Warszawa : Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Mechanizmy integracji europejskiej a konkurencyjność regionów / pod red. Ryszarda M. Czarnego. Publisher: Kielce : WZiA AŚ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-099644] (1).
Modernizacja i wiara : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej / [red. Rafał Budnik, Michał Góra]. Publisher: Gliwice : Wydaw. "Wokół nas", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-083932] (1).
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską : materiały z seminarium studenckiego / pod red. Marka Czajkowskiego, Ireny Głuszyńskiej, Beaty Molo. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-092036] (1).
Polska wobec reformy UE : seminarium - "Polska wobec reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej", Kraków, 24 stycznia 1998 / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-097123] (1).
Polska a Unia Europejska w przededniu Maastricht II : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-098673] (1).

Powered by Koha