Your search returned 108 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską / zespół aut. Jerzy Hausner [et al. ; pod red. J. Hausnera i Mirosławy Marody]. Publisher: Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075997] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077393] (1).
EG-Polen-Ungarn : die Vertragstexte von Maastricht und die Europa-Abkommen / bearb. und eingel. von Thomas Läufer. Publisher: Wien ; Zürich : Europaverl., 1993. Availability: Copies available for loan: [MA-002887] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028250] (1).
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Accession negotiations : Poland on the road to the European Union / [ed. Agnieszka Biegaj]. Publisher: Warszawa : Government Plenipotentiary for Poland's Accession Negotiations to the European Union : Chancellary of the Prime Minister Republic of Poland, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-086443] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011711] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński] ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Aleksander Cieśliński. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086901] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych / pod red. Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089086] (1).
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna Mączka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007224] (9).
  Copies available for hold on place: [M-097582] (1).
Integracja z Unią Europejską a polski rynek pracy : sympozjum naukowe pt. "Integracja z Unią Europejską a polska gospodarka", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, 9 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / Eugeniusz Kwiatkowski ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-073198] (1).
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce / [aut. Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki]. Edition: Stan prawny na luty 2003 r.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Między Wschodem a Zachodem - Finlandia / Seppo Kauppila ; [tł. z ang. Zofia Wisłocka] ; Uniwersytet Jagielloński. Szkoła Zarządzania Kulturą. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006248] (1).
Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej : badania i ekspertyzy : czerwiec 2002 - czerwiec 2003 : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Publisher: Warszawa : UKIE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089543] (1).
Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego / [aut. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Jerzy Woźnicki]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw / [oprac. zespół pod kier. Macieja Grabowskiego, w składzie Krystyna Gawlikowska-Hueckel et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-109884] (1).
Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi / Lucjan Kocik. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068396] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101463] (1).
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej / [zespół red. Enrique Lopez Galan et al.]. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt Twinningowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Autonomicznym Regionem Madrytu, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-099647] (1).
Rozszerzenie Unii Europejskiej : historyczna szansa : ogólny zarys procesu rozszerzenia i strategii przedakcesyjnej Unii Europejskiej / [Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce]. Edition: Wyd. 2002.Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ; Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-022070] (1).
Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska : zachodnioeuropejskie i amerykańskie doświadczenia, polskie obawy i perspektywy / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey i Marka S. Szczepańskiego ; [Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej]. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047891] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej / [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Komitet Nauk Politycznych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-044937] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Dylematy integracji europejskiej : Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej / red. nauk. Robert Kmieciak, Tadeusz Wallas. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. Other title: Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-014839] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja europejska na początku XXI wieku : wybrane problemy / pod red. Radosława Fiedlera ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Bibliografia : publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za lata 1992-2004 / Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; [oprac. zesp. w składzie: Anna Kierzkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-078405] (1).
Monitor Unii Europejskiej / Fundacja Prawo Europejskie. Publisher: Warszawa : Fundacja Prawo Europejskie, 2004-2011. Availability: Copies available for hold on place: [CA-672] (8).
Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia / red. naukowa Marek Czajkowski, Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : Dante, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091793] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Almanach środków pomocowych Unii Europejskiej : podręcznik dla samorządu terytorialnego / [oprac., red. Norbert Słowik, Maciej Korkuć] ; Federacja Związków Gmin i Powiatów RP, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-010639] (1).
Polska - UE : porównanie poziomu życia ludności / Maria Johann. Publisher: Warszawa : "Difin", 2005. Other title: Polska - Unia Europejska.Availability: Copies available for loan: [M-038772] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).

Powered by Koha