Your search returned 456 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonomiczne przesłanki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Elżbieta Markowska, Aleksander Müller. Publisher: Warszawa : Fundacja Innowacja, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-039288] (1).
Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską / zespół aut. Jerzy Hausner [et al. ; pod red. J. Hausnera i Mirosławy Marody]. Publisher: Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075997] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077393] (1).
EG-Polen-Ungarn : die Vertragstexte von Maastricht und die Europa-Abkommen / bearb. und eingel. von Thomas Läufer. Publisher: Wien ; Zürich : Europaverl., 1993. Availability: Copies available for loan: [MA-002887] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028250] (1).
Polska na tle Wspólnot Europejskich : obraz statystyczny / Jan B. Gajda, Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Polska na tle WE.Availability: Copies available for loan: [M-052366] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065896] (1).
Rolnictwo polskie w aspekcie integracji ze Wspólnotami Europejskimi / Walenty Poczta ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Rolnictwo polskie a integracja europejska.Availability: Copies available for hold on place: [M-065901] (1).
Zmiany stopnia swobody prowadzenia polityki przemysłowej w następstwie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi / Andrzej Muńko ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Swoboda prowadzenia polityki przemysłowej.Availability: Copies available for loan: [M-044939] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065920] (1).
Strategiczne problemy dostosowań strukturalnych w procesie stowarzyszenia i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi / Józef Pajestka, Maciej Perczyński (red.) ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065921] (1).
Adaptacja Polski do europejskiego rynku usług transportowych / Jan Burnewicz ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Polska a europejski rynek usług transportowych.Availability: Copies available for hold on place: [M-065924] (1).
Zmiany w handlu wynikające z układu europejskiego w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych : model badawczy / Katarzyna Śledziewska. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065942] (1).
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Unia Europejska : informator dla przedsiębiorców / Komitet Integracji Europejskiej. Centrum Informacji Europejskiej. Edition: Wyd. 3 uzup.Publisher: Warszawa : KIE.CIE, 1998. Other title: Informator dla przedsiębiorców.Availability: Copies available for loan: [M-054842] (1).
Prawna droga do Unii Europejskiej, czyli Harmonizacja polskiego prawa / [tekst Adam Łazowski, Wojciech Romański ; oprac. Centrum Informacji Europejskiej]. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-044982] (1).
Podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej / Krzysztof Popowicz ; Komitet Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : KIE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-065804] (1).
Zasada równowagi gospodarczej / Tadeusz Skoczny ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065822] (1).
Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow / [red. Renata Grzybacz, Lucyna Parczewska, Dariusz Styrna ; tł. Marta Dąbrowska et al.] ; Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Międzynarodowe Centrum Kultury. Publisher: [Kraków] : Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego UJ, 1994. Other title: Poland in Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-039720] (1).
Accession negotiations : Poland on the road to the European Union / [ed. Agnieszka Biegaj]. Publisher: Warszawa : Government Plenipotentiary for Poland's Accession Negotiations to the European Union : Chancellary of the Prime Minister Republic of Poland, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-086443] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011711] (1).
Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kołodzieja. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-093524] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087511] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów / Helena Tendera-Właszczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Cztery swobody, czyli Jak funkcjonuje Jednolity Rynek Unii Europejskiej / [ oprac. red. Katarzyna Walczykowska et. al. ]. Publisher: Warszawa : KIE. CIE, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-044987] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065635] (1).
Polska na drodze do Unii Europejskiej / red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Ewa Synowiec ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Publisher: Warszawa : FAPA, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stępniaka. Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkowstwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-096801] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej / [red. Agnieszka Biegaj ; tł. Maciej Soborczyk]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, 2001. Other title: Beitritt Polens zur Europäischen Union.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Unia Europejska : informator dla przedsiębiorców / [tekst Zbigniew Czachór, Marta Galińska, Joanna Fiodorow ; oprac. Centrum Informacji Europejskiej]. Edition: Wyd. 6 uzup.Publisher: Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej. Centrum Informacji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-065611] (1).
Unia Europejska : nie taki diabeł straszny... / [Maria Wągrowska i Edmund Szot]. Edition: Wyd. 5, uzup.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie : Fundacja Wspomagania Wsi, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-021938] (1).
Glosariusz negocjatora / [Agnieszka Biegaj]. Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-078425] (1).
Negocjacje członkowskie : Polska na drodze do Unii Europejskiej / [red. Agnieszka Biegaj ; oprac.: Agnieszka Biegaj et al.]. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkowstwo RP w Unii Europejskiej : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-096854] (5).
  Copies available for hold on place: [M-039412] (1).
Kościół, Polska, Unia Europejska / [red. Michał Góra, Rafał Budnik]. Publisher: Gliwice : Wokół nas, [2000]. Availability: Copies available for hold on place: [M-071015] (1).
Polityczne i kulturalne aspekty integracji europejskiej / Anna Dewalska ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządznia w Katowicach. Publisher: Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządznia, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).

Powered by Koha