Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow / [red. Renata Grzybacz, Lucyna Parczewska, Dariusz Styrna ; tł. Marta Dąbrowska et al.] ; Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Międzynarodowe Centrum Kultury. Publisher: [Kraków] : Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego UJ, 1994. Other title: Poland in Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-039720] (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński] ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Integracja z Unią Europejską a polski rynek pracy : sympozjum naukowe pt. "Integracja z Unią Europejską a polska gospodarka", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, 9 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / Eugeniusz Kwiatkowski ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-073198] (1).
Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089543] (1).
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Szkoła, uczniowie, nauczyciele, rodzice w okresie integracji z Unią Europejską : debiuty studenckie : IV Bałtyckie Seminarium Studentów / [red. nauk. Stefan Kokociński] ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane BWSH, 2003. Other title: Bałtyckie Seminarium Studentów, 4.Availability: Copies available for loan: [M-022435] (4).
  Copies available for hold on place: [M-022439] (1).
Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec / red. nauk. Erhard Cziomer, Marek Czajkowski. Publisher: Kraków : Dante, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-030630] (1).
Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej : (zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004 r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005 r.) = Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii : (soubor příspĕvků ze studentskĕho fora z konference v Opavĕ 26-27.11.2004 a Glucholazech 25-26.11.2005) / pod red. Adama Drosika ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. Other title: Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii.Availability: Copies available for hold on place: [M-036002] (1).
Ekonomiczne i społeczne efekty finansowego wspierania sektora żywnościowego i obszarów wiejskich / kom. red.: Stanisław Sosnowski, Adam Czudec, Józef Trojan. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-042667] (1).
Bezpieczni w Europie : materiały pokonferencyjne / pod red. Mieczysławy Zdanowicz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-025320] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej : materiały z seminarium "Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 23-25 czerwca 1997 roku w Łodzi, finansowanego przez Program PHARE/SIERRA / red. nauk. Magdalena Sznajder ; [tł. Joanna Lenica]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100617] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043929] (1).
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europa - szansa dla kultury : projekty kulturalne w ramach programów Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. Joanna Sanetra-Szeliga, Małgorzata Czerwiec]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093176] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Mechanizmy integracji europejskiej a konkurencyjność regionów / pod red. Ryszarda M. Czarnego. Publisher: Kielce : WZiA AŚ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-099644] (1).
Lists:
Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Idea polskich miast : Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław / [red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086458] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polska - Ukraina : więcej niż sąsiedztwo / pod red. Mariana S. Wolańskiego i Łarysy Leszczenko ; [Uniwwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Unia Europejska : dylematy XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red.: Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Other title: IX Kongres Ekonomistów Polskich | Kongres Ekonomistów Polskich, 9.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Seminaria Lucieńskie 2006-2009 : referaty wprowadzające do debat, których pomysłodawcą i gospodarzem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński / [redaktor prowadzący Grzegorz Radzikowski]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2016. Other title: Seminaria Lucieńskie.Availability: Copies available for loan: [M-104917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej = Belarus' ì Pol'ŝa paslâ pašyrènnâ Eŭrapejskaga Saûza / pod red. Macieja Krzysztofowicza. ; [przekł. na jęz. pol. Agata Wierzbowska-Miazga ; perekl. na bel. movu Cèntr mìžnarodnyh dasledavannâŭ Beldzâržunìversìtèta]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005. Other title: Belarus' ì Pol'ŝa paslâ pašyrènnâ Eŭrapejskaga Saûza | Polska i Białoruś.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Polskie media w jednoczącej się Europie : szanse i wyzwania / pod red. Izabeli Dobosz, Beaty Zając. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111631] (1).

Powered by Koha