Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Handbuch zur Europawahl : Zahlen, Daten, Fakten / CDU. Edition: Stand: Anfang November 1983.Publisher: Bonn : CDU-Bundesgeschäftsstelle Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003495] (1).
Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych / pod red. Jana Przewłockiego. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089086] (1).
Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej / Wojciech Lenarczyk. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-070593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039674] (1).
Francusko-niemieckie kontrowersje wokół poszerzenia Unii Europejskiej o Polskę / Bogdan Koszel. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086320] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Współczesne stosunki międzynarodowe : wybrane zagadnienia / Jerzy J. Wiatr ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Centrum Badań Socjologiczno-Politycznych. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane BWSH, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-039062] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989 - 2002) / Bogdan Koszel. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083419] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka zagraniczna Niemiec : kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : "Politeja" Fundacja Promocji Wiedzy o Polityce : "Elipsa", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-002850] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec / red. nauk. Erhard Cziomer, Marek Czajkowski. Publisher: Kraków : Dante, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-030630] (1).
Niemcy, Europa, Świat : studia międzynarodowe : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
RFN wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego / Piotr Kalka ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2002. Other title: Republika Federalna Niemiec wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zjednoczone Niemcy w procesie integracji europejskiej (1990-2002) / Michał M. Kosman. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-091954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polityka europejska Niemiec : debata wokół reformy i poszerzenia Unii Europejskiej / Anna Paterek. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079822] (10).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Parlament Europejski oraz parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej / Rainer Arnold [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : "Elipsa" ; Kraków : Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091812] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (2).
Integracja Turcji z Unią Europejską z perspektywy RFN / Bogdan Koszel ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska i Niemcy po wyborach : drogi skutecznej współpracy : XII Forum Polsko-Niemieckie, grudzień 2005 / pod red. Tomasza Dąbrowskiego i Sabiny Wölkner. Publisher: Warszawa : Centrum Stosunków Międzynarodowych ; Berlin : Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, 2006. Other title: XII Forum Polsko-Niemieckie.Availability: Copies available for loan: [M-064495] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Unia Europejska w zglobalizowanym świecie : wyzwania i szanse dla Polski i Niemiec = Die Europäische Union in der globalisierten Welt : Herausforderungen und Chancen für Polen und Deutschland / Gerhard Schröder. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-081112] (1).
Stanowisko Niemiec wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej / Erhard Cziomer. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086314] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Drogi wyjścia z kryzysu Unii Europejskiej : perspektywa polska i niemiecka = Wege aus der Krise : polnische und deutsche Standpunkte zur Europäischen Union : praca zbiorowa / pod red. Jochena Franzke, Bogdana Koszela, Andrzeja Saksona. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2013. Other title: Wege aus der Krise : polnische und deutsche Standpunkte zur Europäischen Union.Availability: Copies available for loan: [M-091876] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska i Niemcy w Unii Europejskiej : pola konfliktów i płaszczyzny współpracy / Bogdan Koszel. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-097054] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Niemcy wobec wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 : uwarunkowania i interesy / Konrad Popławski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-098085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polska na forum Bundestagu (1990-2002) : współkształtowanie przez Parlament Związkowy polityki zagranicznej Niemiec w kontekście procesu integracji europejskiej / Aleksandra Trzcielińska-Polus ; [tł. dokumentów i streszcz. Aleksandra Trzcielińska-Polus]. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Lists:
Handbuch zur deutschen Europapolitik / Katrin Böttger, Mathias Jopp (Hrsg.) ; mit einem Vorwort von Michael Roth ; Gabriele Abels, Peter Becker, Timm Beichelt, Ansgar Belke, Katrin Böttger, Christian Calliess, Christian Dreger, Henrik Enderlein, Severin Fischer, Katharina Gnath, Daniel Göler, Martin Große Hüttmann, Ines Hartwig, Jörg Haas, Sven Hölscheidt, Rudolf Hrbek, Helge Jörgens, Mathias Jopp, Annette Jünemann, Henning Klodt, Wilhelm Knelangen, Michael Kreile, Urlich Krotz, Agnieszka Lada, Barbara Lippert, Andreas Maurer, Stormy-Annika Mildner, Almut Möller, Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, Oskar Niedermayer, Hans-Wolfgang Platzer, René Repasi, Barbara Saerbeck, Joachim Schild, Cara Catharina Stauß, Roland Sturm, Funda Tekin, Thomas von Winter. Publisher: Baden-Baden : Nomos, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Polska-Niemcy : wzajemny wizerunek i wizja Europy / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Agnieszki Łady ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-104685] (1).
Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej / Magdalena Bainczyk ; [Uniwersytet Wrocławski]. Publisher: Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113179] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Warsaw on the way to Kerneuropa? : Germany as Poland's bridge to the EU's center / Daniel J. Lemmen. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: East-Central Europe : re-focusing the debate Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej = Institute of East-Central Europe, 2017
Handbuch zur deutschen Europapolitik / Katrin Böttger, Mathias Jopp (Hrsg.) ; Gabriele Abels, Peter Becker, Timm Beichelt, Ansgar Belke, Katrin Böttger, Christian Calliess, Christian Dreger, Henrik Enderlein, Severin Fischer, Katharina Gnath, Daniel Göler, Martin Große Hüttmann, Ines Hartwig, Jörg Haas, Sven Hölscheidt, Rudolf Hrbek, Helge Jörgens, Mathias Jopp, Annette Jünemann, Henning Klodt, Wilhelm Knelangen, Michael Kreile, Ulrich Krotz, Agnieszka Lada, Barbara Lippert, Andreas Maurer, Stormy-Annika Mildner, Almut Möller, Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, Oskar Niedermayer, Hans-Wolfgang Platzer, René Repasi, Barbara Saerbeck, Joachim Schild, Cara Catharina Stauß, Roland Sturm, Funda Tekin, Thomas von Winter. Publisher: Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2017. Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha