Your search returned 166 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Statut fundacji / Bogusław Niemirka. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-047367] (10).
  Copies available for hold on place: [M-086850] (1).
Zmiany w handlu wynikające z układu europejskiego w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych : model badawczy / Katarzyna Śledziewska. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065942] (1).
Prawne problemy eksportu budownictwa / Jędrzej Słoniński. Publisher: Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012610] (1).
Najważniejsze międzynarodowe warunki kontraktowe dla robót budowlanych oraz dla dostaw i robót montażowych / oprac. Andrzej Bekanowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-027852] (2).
Standaryzacja umów w obrocie gospodarczym : (prawo polskie a prawo europejskie) / Wojciech J. Katner, Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Publisher: Warszawa : P.P. Evan, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065824] (1).
Organizacja transakcji eksportowych : II Seminarium Eksportu Budownictwa : materiały szkoleniowe / Politechnika Poznańska. Instytut Organizacji i Zarządzania, Centrala Handlu Zagranicznego Budownictwa "Budimex". Publisher: Poznań : Politechnika Poznańska. Instytut Organizacji i Zarządzania ; Warszawa : Centrala Handlu Zagranicznego "Budimex ; Kikół, 1978. Other title: II Seminarium Eksportu Budownictwa.Availability: Copies available for loan: [M-012513] (1).
Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym / Jerzy Rajski ; przy współpr. Wojciecha Kocota i Kamila Zaradkiewicza. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Rozwiązanie umowy przez strony / Agnieszka Pyrzyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ustrój pracy i partycypacja pracownicza / Stanisław Rudolf, Jolanta Kulpińska ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044942] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065926] (1).
Wpływ stowarzyszenia i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi na rozwój rynku dóbr : (z wyłączeniem produktów rolnych) / Juliusz Kotyński (kierownik zespołu) ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Stowarzyszenie i integracja z WE a rynek dóbr.Availability: Copies available for loan: [M-074084] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065897] (1).
Umowa poczdamska a sprawy polskie 1945-1970 / Alfons Klafkowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-042105] (2).
  Copies available for hold on place: [M-030553] (1).
Polska - Rosja : traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy podpisany przez prezydentów Lecha Wałęsę i Borysa Jelcyna dnia 22 maja 1992 w Moskwie oraz inne dokumenty. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-083322] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074698] (2).
Umowa na rzecz osoby trzeciej / Andrzej Kubas. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976. Other title: Pactum in favorem tertii.Availability: Copies available for loan: [M-017883] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012019] (1).
Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym / Janusz Strzępka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-012201] (1).
Wzory umów w obrocie krajowym z komentarzem / [autorzy oprac. Henryk Golanowski et al.]. Publisher: Gdańsk : Info-Trade, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa zlecenia : [zalety i wady, odpowiedzialność, prawa i obowiązki stron, zasady opodatkowania, ubezpieczenie społeczne, przykładowe wzory umów] / Artur Zimny. Publisher: Łódź : Michalczyk i Prokop, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030618] (1).
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. Publisher: Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym : komentarz, wzory, objaśnienia / Kazimierz Kruczalak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Umowa agencyjna / Jan Kufel. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-008156] (1).
Twórczość wynalazcza a umowa o pracę nad wynalazkami / Andrzej Chobot. Publisher: Poznań : UAM, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-008192] (1).
Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym / Jerzy Rajski ; przy współpr. Wojciecha Kocota. Edition: Wyd. 2 zm. [stan prawny do grudnia 1999 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-053594] (1).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051025] (2).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Janina Panowicz-Lipska ; aut.: Roman Budzinowski [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051019] (2).
Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego / Roman Kwiecień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-059061] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109935] (1).
Umowa o kredyt bankowy / Wojciech Pyzioł. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-070582] (1).
Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe / pod red. Romualda Holly ; aut. Maria Błoszczyńska [et al.]. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048229] (4).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Obrót dziełami sztuki / Agnieszka Grzywacz. Publisher: Warszawa : LexisNexis ; [Kraków] : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa o imprezę turystyczną / Piotr Cybula. Publisher: Warszawa : LexisNexis ; [Kraków] : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Umowy w procesie budowlanym : komentarze, wzory umów / Łucja Lapierre. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Polskie Centrum Budownictwa, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-069064] (1).
Umowy zlecenia i umowy agencyjne : po nowemu od 22 lutego 1995 r. : w świetle znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym : poradnik dla osób prawnych i fizycznych / S. W. Zygmunt Żaro. Publisher: Skierniewice : PHU "Sigma" Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-017916] (1).

Powered by Koha