Your search returned 89 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawne problemy eksportu budownictwa / Jędrzej Słoniński. Publisher: Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012610] (1).
Najważniejsze międzynarodowe warunki kontraktowe dla robót budowlanych oraz dla dostaw i robót montażowych / oprac. Andrzej Bekanowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-027852] (2).
Organizacja transakcji eksportowych : II Seminarium Eksportu Budownictwa : materiały szkoleniowe / Politechnika Poznańska. Instytut Organizacji i Zarządzania, Centrala Handlu Zagranicznego Budownictwa "Budimex". Publisher: Poznań : Politechnika Poznańska. Instytut Organizacji i Zarządzania ; Warszawa : Centrala Handlu Zagranicznego "Budimex ; Kikół, 1978. Other title: II Seminarium Eksportu Budownictwa.Availability: Copies available for loan: [M-012513] (1).
Polska - Rosja : traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy podpisany przez prezydentów Lecha Wałęsę i Borysa Jelcyna dnia 22 maja 1992 w Moskwie oraz inne dokumenty. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-083322] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074698] (2).
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. Publisher: Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa agencyjna / Jan Kufel. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-008156] (1).
Twórczość wynalazcza a umowa o pracę nad wynalazkami / Andrzej Chobot. Publisher: Poznań : UAM, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-008192] (1).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051025] (2).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Janina Panowicz-Lipska ; aut.: Roman Budzinowski [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051019] (2).
Umowa o imprezę turystyczną / Piotr Cybula. Publisher: Warszawa : LexisNexis ; [Kraków] : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.482:347.4/.5] (1).
Projekt w programie "Kultura 2000" - krok po kroku / Agata Etmanowicz, Joanna Sanetra-Szeliga. Publisher: Warszawa : Min. Kultury. Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-093174] (28).
  Copies available for hold on place: [M-095526] (1).
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Umowy odnoszące się do osób trzecich / Ewa Łętowska, Przemysław Drapała, Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046985] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa deweloperska / Piotr Kunicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych / Maciej Bielecki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Nowoczesna umowa menedżerska / Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Dom Wydawniczy ABC, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095485] (1).
Prawo umów handlowych / pod red. Stanisława Włodyki ; aut. Mirosław Bączyk [et al.]. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2006. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Umowa ubezpieczenia : komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego / Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051474] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.764] (1).
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone : komentarz / Monika Rejdak. Edition: Stan prawny: listopad 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawa konsumenta / Karolina Rokita. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej / Tadeusz Szymanek. Publisher: Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Opodatkowanie menedżerów : granice prawa - granice ryzyka / Robert Kroplewski i Wojciech Wyrzykowski. Publisher: Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-104637] (1).
Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym / Joanna Wyporska-Frankiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-057685] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo zobowiązań - umowy nienazwane / red. Wojciech Jan Katner ; aut. Ewa Bagińska [et al.]. Edition: [Stan prawny na 1 kwietnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-107331] (1).
Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093495] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim / Elżbieta Traple. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Umowy międzynarodowe : teoria i praktyka / Anna Wyrozumska. Publisher: Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Nieruchomości : wzory pism i umów / Rafał Godlewski [et al.] ; pod red. Heleny Kisilowskiej. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 25 października 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Umowne prawo odstąpienia / Michał Warciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108300] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zawieranie umów między przedsiębiorcami / Ewa Wójtowicz. Edition: Stan prawny na dzień 7 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108294] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).

Powered by Koha