Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zmiany w handlu wynikające z układu europejskiego w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych : model badawczy / Katarzyna Śledziewska. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-065942] (1).
Standaryzacja umów w obrocie gospodarczym : (prawo polskie a prawo europejskie) / Wojciech J. Katner, Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Publisher: Warszawa : P.P. Evan, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065824] (1).
Ustrój pracy i partycypacja pracownicza / Stanisław Rudolf, Jolanta Kulpińska ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044942] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065926] (1).
Wpływ stowarzyszenia i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi na rozwój rynku dóbr : (z wyłączeniem produktów rolnych) / Juliusz Kotyński (kierownik zespołu) ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Stowarzyszenie i integracja z WE a rynek dóbr.Availability: Copies available for loan: [M-074084] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065897] (1).
Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich / red. Ewa Łętowska, Konrad Osajda ; wprow. Ewa Łętowska, Agnieszka Świstak ; wybór i tł. orzeczeń Patrycja Borawska [et al.]. Edition: 2. wyd. uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa administracyjna w państwie prawa / Ziemowit Cieślik. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-108329] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095669] (1).
Contract law and practice : the English system and continental comparisons / by Michael H. Whincup ; with a foreword by Bernard Rudden. Edition: 3rd rev. and enlarged ed.Publisher: Hague [etc.] : Kluwer Law International, cop. 1996. Other title: English system and continental comparisons.Availability: Copies available for hold on place: [M-044618] (1).
Guide to the EC Block Exemption for Vertical Agreements / by Martin Mendelsohn and Stephen Rose. Publisher: The Hague : Kluwer Law International, cop. 2002. Other title: Guide to the European Commission Block Exemption for Vertical Agreements.Availability: Copies available for hold on place: [M-044249] (1).
The interaction of contract law and tort and property law in Europe : a comparative study / [editors] Christian von Bar, Ulrich Drobnig ; in collab. with Guido Alpa [et al.]. Publisher: München : Sellier. European Law Publishers, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-065479] (1).
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone : komentarz / Monika Rejdak. Edition: Stan prawny: listopad 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Przemysław Mikłaszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Klauzule abuzywne - zastosowanie przepisów Dyrektywy 93/13 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) : [ekspertyza] / Maciej Skory ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-063566] (1).
Reguły konkurencji a licencje patentowe i know-how / Michał du Vall, Janusz Szwaja. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Kancelaria Prawa Patentowego, Gospodarczego i Autorskiego, Szwaja, Tabor & du Vall, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-064646] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064645] (1).
Reguły konkurencji a umowy o prace badawczo-rozwojowe / Michał du Vall. Publisher: Warszawa : Urząd Antymonopolowy : Kancelaria Prawa Patentowego, Gospodarczego i Autorskiego, Szwaja, Tabor & du Vall, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-064642] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064641] (1).
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Agata Jaroszek. Edition: Stan prawny na dzień 14 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych / Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak, Elżbieta Sztorc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Other title: Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych.Availability: Copies available for loan: [M-089336] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzeń rzymskich: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("Rzym I") oraz rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II") / Marcin Czepelak. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-109762] (1).
Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych / Piotr Ślęzak. Edition: Stan prawny na 15 marca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Konsumencka umowa o dzieło : (w świetle art. 627¹ Kodeksu cywilnego) / Adam Brzozowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-108379] (1).
Cases, materials and text on contract law / Hugh Beale [et al.]. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2010. Other title: Contract law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy : ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania / Aleksander Słysz. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Znaczenie formy notarialnej w polskim prawie spółek na tle prawa Unii Europejskiej / Józef Frąckowiak. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów / Łukasz Świderek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-Other title: Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, 3.
Przepisy dotyczące czynności prawnych w projekcie "Common Frame of Reference i w "Principles of the Existing EC Contract Law. (Cz. 2) / Piotr Machnikowski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Przepisy dotyczące czynności prawnych w projekcie "Common Frame of Reference" i w "Principles of the Existing EC Contract Law. (Cz. 1) / Piotr Machnikowski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Ochrona i wykorzystanie roślinnych zasobów genowych : wybrane aspekty prawne / Paweł Gała. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-Online Access: Click here to access online
Nieratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa wewnętrznego w prawie administracyjnym w świetle art. 9 Konstytucji RP / Michał Możdżeń-Marcinkowski. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
Die Zwangspacht als Instrument der Agrarpolitik in der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten der EU / Wolfgang Winkler. Source: Studia Iuridica Agraria Białystok : Temida 2, 2000-
European contract law and the digital single market : the implications of the digital revolution / Edited by Alberto De Franceschi. Publisher: Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, © 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
European contract law in the digital age / edited by Stefan Grundmann. Publisher: Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, © 2018. Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha