Your search returned 53 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Recht der Schuldverhältnisse. Teil 3 / erläutert von Hans Nipperden. Publisher: Berlin : J. Schweitzer Verlag, 1958. Availability: Copies available for hold on place: [MA-007970] (1).
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę / Zbigniew Salwa. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2000 r.Publisher: Bydgoszcz : Branta, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-037813] (1).
Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę / Alina Wypych-Żywicka. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Prawnicze "Lex", cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-072266] (1).
Zawarcie umowy o pracę / Małgorzata Gersdorf-Giaro. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-012123] (1).
Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę / Elżbieta Wichrowska-Janikowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-072260] (1).
Nowoczesna umowa o pracę / Sławomir Witold Ciupa. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-071961] (1).
Poradnik dla zawierających umowę o pracę : zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów, umowa o pracę z cudzoziemcem, wzory formularzy, umów i orzecznictwo: stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha . Publisher: Skierniewice : Sigma, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-012017] (1).
Zmiana treści umownego stosunku pracy / Teresa Bińczycka-Majewska. Publisher: [Łódź] : Uniwersytet Łódzki, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-008036] (1).
Terminowe umowy o pracę / Barbara Wagner. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-008027] (1).
Umowy zlecenia i umowy agencyjne w świetle znowelizowanych przepisów o ubezpieczeniu społecznym i Kodeksu Pracy : poradnik dla osób prawnych i fizycznych / S. W. Zygmunt Żaro [pseud.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 1997 r.Publisher: Skierniewice : PHU Sigma. Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-022108] (1).
Zmiana treści umownego stosunku pracy / Teresa Bińczycka-Majewska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-008082] (1).
Uprawnienia kierownicze w stosunku pracy / Henryk Lewandowski ; Uniwersytet Łódzki. Publisher: Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-008100] (1).
Twórczość wynalazcza a umowa o pracę nad wynalazkami / Andrzej Chobot. Publisher: Poznań : UAM, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-008192] (1).
Prawo wypowiedzenia umowy o pracę / Antoni Walas. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; [Warszawa] ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Other title: Ius renuntiationis in locatione-conductione operarum.Availability: Copies available for hold on place: [M-008794] (1).
Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy : (przedmiot i granice) / Henryk Lewandowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-088055] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070492] (1).
Wage and employment patterns in labor contracts : microfoundations and macroeconomic implications / Russell W. Cooper. Publisher: Chur : Harwood Academic Publishers, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-016093] (1).
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego / Mirosław Włodarczyk. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-011592] (1).
Nowoczesna umowa o pracę / Sławomir Witold Ciupa. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Rozwiązanie stosunku pracy / Józef Iwulski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-072258] (1).
Zlecenie i agencja w nowych uregulowaniach prawnych / Małgorzata Gersdorf. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-017914] (1).
Umowa o dzieło : [zalety i wady, niebezpieczeństwa, prawa i obowiązki stron, przykładowe wzory umów, opodatkowanie dochodów] / Artur Zimny. Edition: Stan prawny na 1 lipca 1995 r.Publisher: Łódź : Michalczyk i Prokop, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-017915] (1).
Umowa o pracę ; Umowa o dzieło ; Umowa zlecenia / Małgorzata Gersdorf. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-037830] (1).
Contracts / Olga Aikin. Publisher: London : Institute of Personnel Management, copyright 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-019719] (1).
Konferencja naukowa: "Umowa o pracę na czas określony - jej rola i znaczenie w kreowaniu stosunków pracy", Warszawa, 10 grudnia 2003 r. / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska]. Publisher: Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master", 2004. Other title: Umowa o pracę na czas określony - jej rola i znaczenie w kreowaniu stosunków pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kadry i płace : obowiązki pracodawców, rozliczenie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS / Danuta Małkowska, Agnieszka Jacewicz. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-072255] (1).
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych : komentarz / Arkadiusz Sobczyk. Edition: Stan prawny na 1 października 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041076] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Rozwiązanie umowy o pracę : rodzaje, tryby, terminy, orzecznictwo SN, wzory pism / Anna Portalska, Roman Portalski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047024] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Checklist do zawarcia umowy o pracę / Sławomir Witold Ciupa. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075645] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Nowoczesna umowa menedżerska / Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Dom Wydawniczy ABC, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095485] (1).
Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach / Tomasz Duraj. Edition: Stan prawny na 3 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "ABC", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha