Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym / Dorota Karkowska, Arleta Nerka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090722] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ubezpieczenie społeczne. T. 3, Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe / Inetta Jędrasik-Jankowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-037270] (1).
Prawo zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / Jan Jończyk. Edition: Wyd. 2 uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077353] (3).
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Agnieszka Rzetecka-Gil. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093974] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych : komentarz / Daniel Eryk Lach, Sebastian Samol, Krzysztof Ślebzak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078536] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Regulacje prawne ochrony zdrowia / pod red. Adama Górskiego i Pawła Dzienisa. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa : zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy / Joanna Niemczyk. Edition: Stan prawny: 8 lutego 2005 r.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-086000] (1).
Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej / Daniel Eryk Lach. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe : komentarz / red. Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska ; aut. Małgorzata Gersdorf [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpiecznia chorobowe osób prowadzących działalność pozarolniczą / Iwona Sierocka. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a obowiązek lojalności wobec pracodawcy = Provision of work during the period of sick leave and the obligation of loyalty to the employer / Magdalena Zajchowska. Source: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Lublin : UMCS, 1954-Other title: Provision of work during the period of sick leave and the obligation of loyalty to the employer.

Powered by Koha