Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. Edition: Wyd. 5 uaktual. (dodr.), stan prawny na dzień 1 września 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046609] (1).
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. Edition: Wyd. 7 uaktualnione (dodr.), stan prawny na dzień 31 grudnia 2002 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038811] (9).
Zarys wykładu prawa pracy. Cz. 3, Z. 2, Pracownicze ubezpieczenia społeczne, prawo administracji pracy, organizacja prawna ruchu zawodowego / Tadeusz Zieliński. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983. Other title: Pracownicze ubezpieczenia społeczne | Prawo administracji pracy | Organizacja prawna ruchu zawodowego.Availability: Copies available for loan: [M-008056] (1).
Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce : zagadnienia prawne : [podręcznik] / Teresa Liszcz. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 1997 r.Publisher: Kraków ; Lublin : Zakamycze, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Prawo zabezpieczenia społecznego / Jan Jończyk. Edition: Wyd. 3 uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056209] (7).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ubezpieczenia / pod red. Wandy Sułkowskiej ; [aut. Wanda Sułkowska et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049737] (6).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047190] (2).
Ubezpieczenie społeczne. T. 3, Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe / Inetta Jędrasik-Jankowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-037270] (1).
Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego / Krzysztof Kolasiński. Edition: Wyd. 4 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-048907] (1).
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa. Edition: Wyd. 11 uaktualnione, stan prawny na 1 lipca 2007 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / Jan Jończyk. Edition: Wyd. 2 uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077353] (3).
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne / pod red. Elżbiety Kuckiej. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2008 r.Publisher: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-113611] (4).
Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Grażyna Szyburska-Walczak. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Karolina Gonet. Edition: 2. wyd., stan prawny: 1 styczeń 2013 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-086718] (5).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Maciej Nałęcz [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-092530] (1).
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. Edition: 7. wyd., stan prawny na 9 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).

Powered by Koha