Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Żyć i pracować w enklawach biedy : (klimaty łódzkie) / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. Publisher: Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101476] (1).
Lists:
Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod red. Józefiny Hrynkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Polityki Społecznej]. Publisher: Warszawa : ISP, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-101506] (1).
Fenomen wielkomiejskiej biedy : od epizodu do "underclass" / Jolanta Grotowska-Leder. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-078893] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101356] (1).
Lists:
Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051503] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Życie w biedzie : analiza wzorów kulturowych ubogich mieszkańców Torunia / Agata Skulmowska-Lewandowska. Publisher: Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101369] (1).
Lists:
Oblicza polskiej biedy - stan i perspektywy / red. naukowa Małgorzata Duda ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101499] (1).
Lists:
Mężczyźni z enklaw biedy : rekonstrukcja pełnionych ról społecznych / Agnieszka Golczyńska-Grondas. Publisher: Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054487] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego : raport z badań / Piotr Błędowski [et al. ; red. z. Piotr Broda-Wysocki ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2007. Other title: Polska Bieda III: ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania.Availability: Copies available for loan: [M-084742] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy : etnografia człowieka zdegradowanego / Tomasz Rakowski. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-103447] (1).
Lists:
Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Anna Kiersztyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107780] (1).
Lists:
Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk.: Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066090] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107824] (1).
Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego / [ red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066107] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107777] (1).
Lists:
Nasze problemy : bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim / Lucjan Miś, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym / pod red. nauk. Hieronima E. Kubiaka ; [aut.:] Krzysztof Frysztacki [et al.]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-081780] (10).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (2).
Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin / Marek Kośny. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce / [zespół aut. Daniel Verger et al. ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi]. Publisher: Warszawa : ZWS, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-100071] (1).
O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Stanisława Golinowska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Ubóstwo w Polsce : w świetle badań GUS / [zespół aut. Anna Bieńkuńska et.al. ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Łodzi]. Publisher: Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2013-. Other title: Ubóstwo w Polsce w Latach ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-899] (2).

Powered by Koha