Your search returned 58 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Marketing turystyki : wybrane zagadnienia / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska, Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. Publisher: Kraków : AVSI Polska, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-009170] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089474] (1).
Programowanie i monitoring zjawisk turystycznych / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska, Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. Publisher: Kraków : AVSI Polska, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-009177] (27).
  Copies available for hold on place: [M-089476] (1).
Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą / Irena Jędrzejczyk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-070094] (6).
  Copies available for hold on place: [M-089487] (1).
Zarządzanie turystyką / red. nauk. Aleksander S. Kornak ; aut.: Franciszek Adamczuk [et al.]. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-089486] (1).
Zarządzanie turystyką / red. nauk. Aleksander S. Kornak ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003947] (3).
Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie / Aleksander Stefan Kornak, Andrzej Rapacz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-050496] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką / Maria Pociecha. Publisher: Kraków : ALBIS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003959] (6).
  Copies available for hold on place: [M-000439] (1).
Zarządzanie jakością usług turystycznych / Magdalena Kachniewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki / pod red. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej. Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088599] (1).
Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : AE, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Wzory społeczne wakacji w Polsce : studia i materiały z badań socjologicznych. [T. 1] / pod red. Zygmunta Skórzyńskiego i Andrzeja Ziemilskiego ; Instytut Naukowy Kultury Fizycznej. Publisher: Warszawa : Instytut Naukowy Kultury Fizycznej, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-069974] (1).
Early warning system for identifying declining tourist destinations, and preventive best practices / European Commission. Directorate-General for Enterprise. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-022535] (1).
Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie / Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059379] (8).
Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; [aut. Marlena Bednarska et. al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym / Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk. Publisher: Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Organizacja turystyki w Polsce / Leszek Butowski. Publisher: Warszawa ; Lublin : Wydaw. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Usługi hotelarsko-turystyczne / Beata Mikuta, Beata Sawicka, Monika Świątkowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. "Format AB", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059946] (3).
  Copies available for reference: [CZ 64] (1).
Turystyka międzynarodowa : elementy wpływające na zmiany kultury organizacyjnej wybranych przedsiębiorstw turystycznych / Roman Dawid Tauber ; Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko. Katedra Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Katedra Turystyki i Rekreacji. Publisher: Lwów ; Poznań : Wydawnictwo WSHiG, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Jakość usług turystycznych / pod red. Aleksandra Panasiuka. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007085] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym / Magdalena Kachniewska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Managing tourism in historic cities / [ed. board Krzysztof Broński et al. ; ed. in chief Zbigniew Zuziak] ; International Cultural Centre Publisher: Kraków : City Prof, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-068067] (1).
Zarządzanie informacją w regionie turystycznym / Romuald Ziółkowski. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Gospodarka turystyczna / redaktor naukowy Aleksander Panasiuk ; autorzy: Anna Gardzińska, Agnieszka Lewandowska, Tomasz Mańkowski, Beata Meyer, Dawid Milewski, Aleksander Panasiuk, Adam Pawlicz, Marta Sidorkiewicz, Daniel Szostak, Anna Tokarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053272] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Przedsiębiorstwo turystyczne / Andrzej Rapacz. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce = tourism, recreation, hotel industry and gastronomy in the theory and practice : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewa Mucha-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Rekreacji i Turystyki. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2009. Other title: Tourism, recreation, hotel industry and gastronomy in the theory and practice.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką / pod red. Piotra Halemby ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego : od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego / Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Proksenia", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Zagospodarowanie turystyczne / Andrzej Kowalczyk, Marta Derek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie / Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-097467] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym / Władysław Biczysko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).

Powered by Koha