Your search returned 45 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Transport i spedycja w handlu międzynarodowym : materiały do ćwiczeń / Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Dorota Rymanowska ; Uniwersytet Gdański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-087572] (1).
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut.: Ignacy Tarski et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-016576] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport i spedycja w handlu zagranicznym : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Tadeusza Szczepaniaka ; autorzy poszczególnych rozdziałów Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096894] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport międzynarodowy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut. Zygmunt Krasucki et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport intermodalny / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król. Edition: Wyd. 3 zm., dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-048211] (2).
Prawo przewozowe / Władysław Górski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-021520] (1).
Modelowanie i symulacja procesów transportowych za pomocą pakietu symulacyjnego SLAM II / Aleksandra Wrona. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-073784] (1).
Organizacja i technika transportu morskiego / pod red. Jerzego Kujawy ; [aut.: Danuta Balsewicz-Schleifer et al.]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Przykłady i ćwiczenia z ekonomiki i organizacji transportu kolejowego : praca zbiorowa / pod red. Jana Wiesnera ; [aut. poszczeg. rozdz. Maria Michałowska et al.]. Publisher: Katowice : AE, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-011743] (1).
Ekonomika transportu morskiego : (ćwiczenia) : praca zbiorowa / pod red. Janusza Żurka. Publisher: Gdańsk : Wydaw. UG, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-011745] (1).
Prognozowanie w transporcie / Eugeniusz Perycz. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSE-I, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport i spedycja w handlu międzynarodowym / pod red. Włodzimierza Januszkiewicza ; [aut.: W. Januszkiewicz et al.]. Edition: Wyd. 3 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-017072] (1).
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Tadeusza Szczepaniaka ; autorzy poszczególnych rozdziałów: Ignacy Tarski, Tadeusz Szczepaniak, Zygmunt Krasucki, Włodzimierz Januszkiewicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-017934] (1).
Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut. Henryk Babis [et al.]. Edition: Wyd. 4 zm., 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047741] (5).
Planowanie miast i osiedli. T. 4, Sieć komunikacji dalekiego zasięgu / Władysław Czarnecki. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Other title: Sieć komunikacji dalekiego zasięgu.Availability: Copies available for hold on place: [M-112747] (1).
Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut. Henryk Babis [et al.]. Edition: Wyd. 4 zm., (2 dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004371] (5).
Transport i spedycja międzynarodowa : przewodnik metodyczny / Marian Banach ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-038980] (20).
  Copies available for hold on place: [M-006593] (1).
Prawo przewozowe : (skrypt przeznaczony dla studentów III roku studiów stacjonarnych, IV roku studiów zaocznych prawa i IV roku studiów zaocznych administracji) / pod red. Mieczysława Sośniaka ; [poszczeg. rozdz. oprac. Henryk Goik et al.]. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-041004] (1).
Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport w handlu międzynarodowym / Janusz Neider. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004372] (9).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Usługi hotelarskie w środkach transportu / Marian Kubicki. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 64] (1).
Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych / Paweł Romanow. Edition: Wyd. I.Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-095434] (1).
Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe / Jerzy Kubicki, Ilona Urbanyi-Popiołek, Joanna Miklińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdynia : Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047532] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Strategie rynkowe w transporcie / Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński ; Uniwersytet Szczeciński. Edition: Wydanie I (dodruk).Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004358] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Usługi logistyczne / Włodzimierz Rydzkowski (red.) ; autorzy: Włodzimierz Rydzkowski, Halina Brdulak, Dorota Książkiewicz, Krystyna Wojewódzka-Król, Ireneusz Fechner. Edition: Wydanie II zmienione i poszerzone.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004198] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Ekonomika transportu : teoria i praktyka gospodarcza / Aleksandra Koźlak. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004369] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Zarys ekonomiki transportu kolejowego / Cz. W. Michalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-068292] (1).
Transport międzynarodowy / Janusz Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057079] (2).
Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych / Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Olgierd Wyszomirski. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075283] (1).

Powered by Koha