Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europa - Mythos und Heimat : Identität aus Kultur und Geschichte(n) / Klaus Kufeld (Hg.). Publisher: Freiburg ; München : Verlag Karl Alber, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-044367] (1).
Konstruowanie jaźni i społeczeństwa : europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego / pod red. Elżbiety Hałas i Krzysztofa Tomasza Koneckiego. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2005. Other title: Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego.Availability: Copies available for hold on place: [M-108074] (1).
"Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny [Zielona Góra, 2007] / pod red. Janusza Muchy i Bożeny Pactwa ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085839] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Kulturowa odmienność w działaniu : kultury i narody bez państwa / pod red. Ewy Nowickiej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062324] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103548] (1).
Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości : materiały z posiedzenia naukowego zorganizowanego z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości w 1918 roku / pod red. Jana Machnika i Wojciecha Rojka. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-080918] (1).
Kultura jako pamięć : posttradycjonalne znaczenie przeszłości / pod red. Elżbiety Hałas. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-108604] (1).
Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? / red. i oprac. Radosław Zenderowski ; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-092355] (1).
Tożsamość, nowoczesność, stereotypy / pod red. Renaty Dopierały i Kai Kaźmierskiej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne / Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012. Other title: Dwadzieścia lat rzeczywistości poradzieckiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-107944] (1).
Pamięć i pytania o tożsamość : Polska, Ukraina / pod red. Tomasza Horbowskiego i Piotra Kosiewskiego ; Fundacja im. Stefana Batorego. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-096804] (1).

Powered by Koha