Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odkrywanie Europy : idea, tożsamość, rzeczywistość / Gerard Delanty ; przekł. Renata Włodek. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-073771] (1).
Problemy Europy i dylematy europejskiej polityki na przełomie tysiącleci / pod red. Renaty Dudy i Przemysława Mikiewicza. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-067544] (1).
Pejzaż etniczny Europy / Edmund Lewandowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-097729] (1).
Europa : niedokończona przygoda / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-064531] (1).
  Copies available for hold on place: [M-100101] (1).
Die Identität Europas : der EU eine Seele? / Thomas Meyer. Publisher: Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-044733] (1).
Nationalbewegungen und Nationalismus in Europa / Siegfried Weichlein. Publisher: Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-044368] (1).
Was ist europäisch? : Reden für einen gastlichen Erdteil / Adolf Muschg. Publisher: München : Verlag C. H. Beck, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-044752] (1).
Europa - Mythos und Heimat : Identität aus Kultur und Geschichte(n) / Klaus Kufeld (Hg.). Publisher: Freiburg ; München : Verlag Karl Alber, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-044367] (1).
Portrety i autoportret : Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej / pod red. Krystyny Romaniszyn. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101516] (1).
Małe narody Europy : perspektywa historyczna / Miroslav Hroch ; przekł. Grażyna Pańko. Edition: Dodr.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097651] (1).
Wybrane problemy badań nad tożsamością europejską / Piotr Cichocki. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108479] (1).
Tożsamość bez granic : współczesne wyzwania / pod red. nauk. Elżbiety Budakowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-062624] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108714] (1).
Pamięć : wyzwanie dla nowoczesnej Europy / red. Robert Traba ; [tł. Agnieszka Grzybkowska et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Borussia, 2008. Other title: Erinnerung : eine herausforderung für das moderne Europa.Availability: Copies available for hold on place: [M-063438] (1).
Europe, nations and modernity / ed. by Atsuko Ichijo. Publisher: New York : Palgrave Macmillan, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108508] (1).
Stereotypy, tożsamość, konteksty : studia nad polską i europejską historią / Hans Henning Hahn ; [przekł. Izabela Drozdowska-Broering et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. Other title: Studia nad polską i europejską historią.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich : uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości / Maria Bobrownicka. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108635] (1).
Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? / red. i oprac. Radosław Zenderowski ; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-092355] (1).
Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu : (od schyłku XVIII do początków XX wieku) / Józef Chlebowczyk ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-092380] (1).
Tożsamość i przynależność : o współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie / pod red. Mariana Kempnego, Grażyny Woronieckiej i Pawła Załęckiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108673] (1).
Ukraina przed końcem historii : szkice o polityce państw wobec pamięci / Tomasz Stryjek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Pogranicze - pogranicznośc - tożsamość pograniczna / Andrzej Sadowski. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-
Dwa pojęcia jedności / Adam Chmielewski. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Ewolucja tożsamości Europejczyków w XXI wieku = Evolution of the identity of Europeans in the XXI century / Adriana Łukaszewicz. Source: Studia Europejskie Warszawa : Centrum Europejskie UW, 1997-Other title: Evolution of the identity of Europeans in the XXI century.
Powstawanie tożsamości narodowych : Europa w wiekach XVIII-XX / Anne-Marie Thiesse ; przełożyła Beata Losson. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Europa Środkowa i Wschodnia w okresie poszukiwania własnej tożsamości politycznej oraz zmian systemowych = Central and Eastern Europe in the age of searching for its own political identity and systemic changes / Walenty Baluk. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2019 Lublin : Instytut Europy Środkowej, 2019Other title: Central and Eastern Europe in the age of searching for its own political identity and systemic changes.Online Access: Click here to access online
Kultura, dziedzictwo, tożsamość / Marie-Theres Albert. Source: Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007

Powered by Koha