Your search returned 70 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Unia Europejska wobec przestępczości : współpraca w ramach III filara / Artur Gruszczak. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Polityka bezpieczeństwa Niemiec w świetle zagrożeń terroryzmu międzynarodowego : ewolucja i perspektywy / Mariusz Medeński, Paweł Pietrzak. Publisher: Warszawa : Min. Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-097055] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Imperium Americanum? : międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092050] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polska wobec terroryzmu / [oprac. Michał Burek ; aut. Andrzej Gwadera et. al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Zmiany w strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych / Jadwiga Stachura. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych - DSiPPZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086271] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Unia Europejska wobec terroryzmu po 11 września 2001 roku / Artur Gruszczak. Publisher: [Warszawa] : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063463] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Amerykańsko-europejska walka z terroryzmem : razem mimo różnic / Michał Płachta, Paweł Wojnowski. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-086466] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim / Krzysztof Kubiak, Andrzej Makowski, Piotr Mickiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / Emil W. Pływaczewski red. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem / Jerzy Szafrański. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej : nowy impuls / Damian Szlachter. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-061960] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049614] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Raul Andrzej Kosta. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006553] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego. Publisher: Toruń ; Łysomice : Dom Wydawniczy "Duet", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006570] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Elity niemieckie wobec "wojny z terroryzmem" / Maria Tomczak ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń aktami przemocy / Marek Ilnicki, Krzysztof Kubiak, Piotr Mickiewicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
The 9/11 Commission report : final report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States / National Commission on Terrorist Attacks upon the United States ; [Thomas H. Kean, Lee H. Hamilton]. Edition: Authorized ed.Publisher: New York ; London : W. W. Norton & Company, [2004]. Other title: Nine/Eleven Commission report | Final report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States.Availability: Copies available for hold on place: [M-001594] (1).
GROM w działaniach przeciwterrorystycznych / Roman Polko. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083420] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114810] (1).
Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo TRIO : Collegium Civitas, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048675] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych / pod red. Jerzego Szafrańskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne : formy przeciwdziałania / Piotr Gawliczek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053627] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych / Kuba Jałoszyński. Publisher: Warszawa : AON, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-053641] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym / [oprac. i red. Andrzej Ciupiński i Mieczysław Zając] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-076538] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Ochrona infrastruktury krytycznej : podstawowa wiedza i akty prawne / Agata Tyburska, Mariusz Nepelski. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057665] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-098105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej : stan obecny oraz perspektywy zmian = Polish internal safety in comparison to other European Union countries : current situation and perspectives for changes / pod red. Marka Lisieckiego [et al.] ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2009. Other title: Polish internal safety in comparison to other European Union countries.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Imperialna pycha : dlaczego Zachód przegrywa wojnę z terrorem? / Anonim ; przeł. Arkadiusz Czerwiński. Publisher: Warszawa : "Akces", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-060252] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Polska w międzynarodowej koalicji przeciwko terroryzmowi / Sławomir Kamiński. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086324] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Afganistan i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Adrianna Łukaszewicz ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Terroryzm w medialnym obrazie świata : terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej / pod red. Krzysztofa Liedela i Stanisława Mocka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo "Trio", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).

Powered by Koha