Your search returned 77 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wizytowanie szkoły zawodowej / Władysław Kowalczyk. Publisher: [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-012840] (1).
Szkoła, środowisko, współdziałanie / Dzierżymir Jankowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087155] (1).
Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce : wyzwania w świetle transformacji systemowej / pod red. Bronisława Misztala. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość / Anna Panek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [2001]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja w gminie, powiecie i województwie : z wzorami regulaminów i uchwał / [kol. red. Agata Gałuszka et al.] ; Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP. Centrum Prawa Miejscowego. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 1999. Availability: Copies available for loan: [MA-005898] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Reforma systemu edukacji : szkolnictwo ponadgimnazjalne : projekt, materiały do dyskusji / Ministerstwo Edukacji Narodowej. Publisher: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087129] (1).
Środowisko a wyniki pracy szkoły / Zbigniew Kwieciński. ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-024390] (1).
  Copies available for hold on place: [M-024391] (1).
Regulamin pracy w szkole / Piotr Ciborski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-097961] (1).
Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1 / Jadwiga Krzyżewska. Publisher: Suwałki : Omega, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Bezpieczeństwo uczelni - bezpieczeństwo szkoły / pod red. Jerzego Koniecznego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-031713] (29).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
Reforma oświaty : podstawa programowa i warunki kształcenia / Krzysztof Konarzewski ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Edukacji]. Publisher: Warszawa : ISP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
  Checked out (1).
Development of education in Poland : International Conference on Education, 45th, Geneva : report / prepared by Ministry of National Education in the Republic of Poland ; [developed by Ireneusz Białecki [et al.]. Publisher: Warsaw : TEPIS, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030627] (1).
Kuźnia Edukacyjna : kwartalnik uczelni niepaństwowych / Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych. Publisher: Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, 2000-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-339] (2).
Szkoła podstawowa w Polsce 1944-1984 : uwarunkowania społeczno-polityczne / Bolesław Potyrała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-040678] (1).
Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji na wsi / [zeszyt oprac. zespół w składzie Wojciech Książek, Józef Gorczyca, Katarzyna Lisowska]. Publisher: Warszawa : MEN Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-040703] (1).
Ministerstwo Edukacji Narodowej o programach nauczania : szkoła podstawowa / [zeszyt oprac. zespół w składzie Wojciech Książek, Halina Kowalczyk, Wanda Szymanderska ; przy współpracy Krystyny Chałas et al.]. Publisher: Warszawa : Min. Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-085214] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040704] (1).
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1995. Availability: Copies available for loan: [M-077495] (2).
Okręgi wyborcze do Senatu RP : edukacja w roku szkolnym 2005/2006 / [oprac. Anna Semenowicz] ; Kancelaria Senatu. Biuro Informacji i Dokumentacji. Dział Informacji i Ekspertyz. Publisher: [Warszawa] : Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, 2007. Other title: Edukacja w roku szkolnym 2005/2006.Availability: Copies available for hold on place: [M-042775] (1).
Sztuka nauczania : podręcznik akademicki. [2], Szkoła / red. nauk. Krzysztof Konarzewski. Edition: Wyd. 7 zm., 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Other title: Szkoła.Availability: Copies available for loan: [M-048100] (1).
Sprawdzian : egzamin zewnętrzny pod koniec szkoły podstawowej / Teresa Wejner. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej, [ca 2008]. Availability: Copies available for hold on place: [M-026853] (1).
Upstream : pre-intermediate : rozkład materiału / Dorota Ostaszewska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Egis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-087817] (1).
Upstream : pre-intermediate : plan wynikowy / Magdalena Kębłowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Egis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-087818] (1).
Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej / Anna Wieczorek, Ewa Skiba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-118078] (2).
Program nauczania języka angielskiego : kurs dla początkujących : dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej : II etap edukacyjny / Melanie Ellis, Marianna Niesobska, Anna Rak. Publisher: Oxford : Oxford University Press, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087365] (1).
Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej / pod red. Dobrosława Bilskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-118182] (1).

Powered by Koha