Your search returned 58 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Chłopi we współczesnej Polsce : przedmiot czy podmiot procesów społecznych / Krzysztof Gorlach, Zygmunt Seręga. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe : Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: Agricolae in Polonia.Availability: Copies available for hold on place: [M-070308] (1).
Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie : w świetle reprezentatywnych badań ankietowych z 2000 r. / Waldemar Michna. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001 Availability: Copies available for hold on place: [M-072705] (1).
Historia chłopów polskich : opracowanie zbiorowe. T. 1, Do upadku Rzczypospolitej szlacheckiej / pod red. Stefana Inglota ; w oprac. wzięli udział: J. Burszta [et al.]. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. Other title: Do upadku Rzczypospolitej szlacheckiej.Availability: Copies available for loan: [M-001245] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011186] (1).
Historia chłopów polskich : opracowanie zbiorowe. T. 2, Okres zaborów / pod red. Stefana Inglota ; w oprac. wzięli udział: H. Brodowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-001246] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011185] (1).
Historia chłopów polskich : opracowanie zbiorowe. T. 3, Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej / pod red. Stefana Inglota ; w oprac. wzięli udział: J. Borkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. Other title: Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej.Availability: Copies available for loan: [M-001247] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011321] (1).
Inteligencja w społeczności wiejskiej / Zdzisław Grzelak. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-037664] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070432] (1).
Obronić ducha Ameryki : kwestia rolna i socjologia wsi we współczesnych Stanach Zjednoczonych / Krzysztof Gorlach. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-021417] (1).
Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa / Wincenty Styś. Publisher: [Warszawa] ; Wrocław : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959. Availability: Copies available for hold on place: [M-008835] (1).
Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej : wybór tekstów źródłowych / oprac. B. Baranowski, Z. Libiszowska, R. Rosin. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1953. Availability: Copies available for hold on place: [M-008780] (1).
Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi / Lucjan Kocik. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068396] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101463] (1).
Kultura i życie społeczne wsi / Bronisław Gołębiowski. Publisher: Warszawa : Iskry, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-069997] (1).
Społeczno - ekonomiczna struktura wsi w Polsce Ludowej : wyniki badań ankietowych gospodarstw indywidualnych : [praca zespołowa / pod kierownictwem Jerzego Tepicha] ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Publisher: [Warszawa] : Książka i Wiedza, 1957. Availability: Copies available for hold on place: [M-009087] (1).
Chłopi i zawód rolnika : studia z socjologii wsi / Bogusław Gałęski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-009213] (1).
Rozwój obszarów wiejskich / [red. nauk. Krzysztof Gorlach ; aut. badań i opracowań podstawowych: Stanisława Golinowska et al. ; aut. tekstów pomocniczych: Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-089547] (1).
Bunty chłopskie na Górnym Śląsku do 1811 r. / Oswald Stefan Popiołek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955. Availability: Copies available for loan: [M-009691] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009690] (1).
Przemiany środowiska wychowawczego wsi w rejonie uprzemysławianym : studium porównawcze 20 wsi gromady Bielsk w powiecie płockim / Włodzimierz Wincławski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-015516] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015517] (1).
Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce. T. 2 / rada redacyjna Stanisław Arnold [i 7 pozostałych], redaktor Janina Leskiewiczowa ; autorzy tomu 2: J. Baranowski, J. Broda, J. Burszta, K. Groniowski, J. Leskiewiczowa, W. Ochmański, T. Sobczak, W. Szczygielski, J. Topolski, K. Wolski, A. Wyczański ; redaktorzy B. Baranowski, J. Topolski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-017735] (1).
Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Andrzeja Rosnera ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Publisher: Warszawa : FAPA, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Społeczne podłoże ruchów młodzieży wiejskiej w Polsce / Józef Chałasiński ; z przedm. Floriana Znanieckiego ; Państwowy Instytut Kultury Wsi. Publisher: Warszawa : skł. gł. Spółdzielnia Wydawnicza "Pomoc Oświatowa", 1938 (Cieszyn : Drukarnia Pawła Mitręgi). Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000573] (2).
Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej / pod red. Andrzeja Stasiak i Włodzimierza Zglińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-070982] (1).
Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na strukturę przestrzenną rolnictwa w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Dietla i Bogdana Gregora. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-029488] (1).
Polska, Ukraina, świat / pod red. Klemensa Budzowskiego i Anatolija Demianczuka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114763] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Kwestia chłopska we Francji i w Niemczech / Fryderyk Engels. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-029692] (1).
Roczniki Socjologii Wsi : studia i materiały / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Socjologii Wsi. Publisher: Łódź ; Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1964-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-615] (13).
Zagadnienia społeczno-polityczne wsi w czasopismach polskiego ruchu ludowego 1889-1918 : materiały bibliograficzne / Tomasz Szczechura, Roman Szczechura ; Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL. Publisher: [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967. Other title: Zagadnienia społeczno-polityczne wsi 1889-1918.Availability: Copies available for hold on place: [M-033447] (1).
Historia chłopów polskich. T. 3, Geneza zaostrzonego poddaństwa chłopów / Kazimierz Tymieniecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-035402] (1).
Problemy społeczno-polityczne i gospodarcze wsi lubuskiej 1945-1975 / Adam Markiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-035657] (1).
Walka o ziemię w Rosji w 1917 roku / Romuald Wojna ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-044017] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036043] (1).
Wieś i rolnictwo : stan i perspektywy : materiały sesji naukowej honorującej siedemdziesięciolecie prof. dr Dyzmy Gałaja / pod red. Tadeusza Hunka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydaw. PAN, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-036322] (1).
Michał Drzymała : 1857-1937 / Zbigniew Dworecki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Availability: Copies available for loan: [M-037291] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037292] (1).

Powered by Koha