Your search returned 51 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania / Adam Stabryła, Jerzy Trzcieniecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : AE, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011624] (1).
Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji / Tadeusz Kasprzak. Publisher: Warszawa : Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ryzyko przedsiębiorcy : wywiad gospodarczy / Leszek Korzeniowski, Tatiana Varcholová. Publisher: Kraków : European Association for Security, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-114729] (1).
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007506] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102833] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102834] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym / Zbigniew Gackowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-009838] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009837] (1).
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński red. nauk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-081366] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Systemy sprawnego działania / Jan Leon Frąckiewicz. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-015317] (1).
Information systems concepts for management / Henry C. Lucas, Jr. Edition: 3rd ed.Publisher: New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-018998] (1).
Prace z zakresu metodologii organizowania / [red. nauk. z. Zbigniew Martyniak]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-071857] (1).
Winning the information systems game / Nelson T. Dinerstein. Publisher: London : Kogan Page, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-019689] (1).
Management information systems : the critical strategic resource / James C. Emery. Publisher: New York ; Oxford : Oxford University Press, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-019907] (1).
Case*Method/sup SM/ : modelowanie związków encji / Richard Barker ; z ang. przeł. Lech Banachowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023396] (2).
  Copies available for hold on place: [M-081862] (1).
Systemy informacyjne biznesu / Jerzy Kisielnicki, Henryk Sroka. Edition: Wyd. 3 uzup. i zm.Publisher: Warszawa : Placet, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-058983] (3).
  Copies available for hold on place: [M-081712] (1).
Existence of predominant organizational methaphors and their implications for information systems development / by Julie E. Kendall, Kenneth E. Kendall ; [Akademia Ekonomiczna w Krakowie]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-072805] (1).
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / Stanisław Łobejko. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004195] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Business systems analysis and design / William S. Davis. Publisher: Belmont : Wadsworth Publishing Company, cop. 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-040298] (1).
Shaping the future : business design through information technology / Peter G. W. Keen. Publisher: Boston : Harvard Business School Press, dr. 1991. Other title: Business design through information technology.Availability: Copies available for hold on place: [M-040340] (1).
Systemy informatyczne zarządzania : klasyfikacja i charakterystyka systemów / Włodzimierz Jerzy Jabłoński, Witold Bartkiewicz. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-105299] (1).
Lists:
Essentials of management information systems : transforming business and management / Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon. Edition: 3rd ed.Publisher: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-042235] (1).
Business and the speed of thought : using a digital nervous system / Bill Gates with Collins Hemingway. Publisher: New York : Warner Books, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-000095] (1).
Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania / Zbigniew Gackowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-068295] (1).
Systemy informacyjne w zarządzaniu : (uwarunkowania, technologie, rodzaje) / Wiesław Flakiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095391] (1).
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
MIS - systemy informatyczne zarządzania / Jerzy Kisielnicki. Publisher: Warszawa : Placet, 2009. Other title: Management Information System - systemy informatyczne zarządzania.Availability: Copies available for loan: [M-057302] (5).
  Copies available for hold on place: [M-105271] (1).
Developing e-business systems and architectures : a manager's guide / Paul Harmon, Michael Rosen, Michael Guttman. Publisher: San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-058172] (1).
System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy / Beata Barczak, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079351] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114678] (1).
Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej / red. nauk. Anna Dyhdalewicz, Grażyna Klamecka-Roszkowska, Jerzy Sikorski. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Aldony Frączkiewicz-Wronki. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097915] (1).

Powered by Koha