Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Suwerenność Polski na ziemiach zachodnich i północnych : zagadnienia prawne / Ludwik Ehrlich. Publisher: Katowice : ŚIN, 1962. Other title: Poland's sovereignty over her western and northern territories.Availability: Copies available for hold on place: [M-011083] (1).
Souveränität und Solidarität : ein Beitrag zur völkerrechtlichen Wertlehre / Ernst Sauer. Publisher: Göttingen : "Musterschmidt" - Wissenchaftliche Verlag, 1954. Availability: Copies available for loan: [MA-002290] (1).
The question of intervention : statements by the Secretary-General / Kofi A. Annan. Publisher: New York : United Nations Department of Public Information, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011681] (1).
Wolni z wolnymi, równi z równymi : Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej / Mirosław Boruta. Publisher: Kraków : "Arcana", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-054115] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101646] (1).
Spór o suwerenność / red. nauk. Waldemar Jan Wołpiuk ; autorzy Mariusz Gulczyński [et al. ; Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-013534] (1).
Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Suwerenność u progu nowego wieku / Jerzy Menkes. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086267] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067527] (1).
Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / Robert Andrzejczuk. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-112521] (1).
Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie - przeżytek czy przyszłość? / pod red. Józefa Fiszera i Czesława Mojsiewicza ; Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Publisher: Poznań ; Warszawa : Typografika, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-040122] (1).
Koncepcje suwerenności : zbiór studiów / pod red. Izabeli Gawłowicz i Iwony Wierzchowieckiej. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-104542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Suwerenność państwa : rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym / Roman Kwiecień. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063323] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109788] (1).
Między tożsamością i wspólnotą : współczesne wyznaczniki polityki zagranicznej państw europejskich / pod red. Janusza Stefanowicza ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-002420] (2).
Suwerenność - problemy teorii i praktyki / Antoni Pieniążek. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-030109] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030108] (1).
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej / Paweł Grzegorczyk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Terytorium państwowe w świetle zasady efektywności / Janusz Symonides. Publisher: Toruń ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-052376] (1).
Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym : ich rola i miejsce w Unii Europejskiej / pod red. Ryszarda Żelichowskiego ; [Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058220] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Political geography : territory, state, and society / Kevin R. Cox. Publisher: Oxford ; Malden : Blackwell, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-085923] (4).
  Copies available for reference: [CZ 91] (1).
Wpływ Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na pojęcie suwerenności : rozważania w świetle zasady nadrzędności prawa wspólnotowego / Radosław Potorski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109869] (1).
O rządzie reprezentatywnym ; Poddaństwo kobiet / John Stuart Mill ; przekł. przejrzał i wstępem opatrzył Jacek Hołówka ; [przekł. Gustaw Czernicki, M. Chyżyńska]. Publisher: Kraków : Znak ; Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-112082] (1).
Homo sacer : suwerenna władza i nagie życie / Giorgio Agamben ; przeł. Mateusz Salwa ; posł. opatrzył Piotr Nowak. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077234] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107520] (1).
Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej / Mirosław Boruta. Publisher: Kraków : Towarzystwo Pomost, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-065870] (2).
  Copies available for hold on place: [M-064101] (1).
Suwerenność państwa i jej granice / red. nauk. Sławomir Sowiński i Janusz Węgrzecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Souveraineté de l'État et les limites de celle-là.Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej / Joanna Ewa Ziółkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Pius IX : dzieje, życie, epoka : z przydaniem przypisów z bł. Józefa Sebastiana Pelczara, wyboru dokumentów magisterium bł. Piusa IX, relacji o niektórych wydarzeniach pontyfikatu oraz świadectw z epoki / Jacques Melchior Villefranche ; w przekładzie Michała Nowodworskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza VIATOR, 2001. Other title: Pius IX, son histoire, sa vie, son siécle.Availability: Copies available for hold on place: [M-085435] (1).
Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Stanisława Michałowskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Suwerenność we współczesnym prawie międzynarodowym : materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Międzynarodowego, Jabłonna 24-26 maja 1990 r. Publisher: Warszawa : "Format AB" : na zlec. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-086475] (1).
Suwerenność / Jacek Czaputowicz. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Démocratie participative et communication territoriale : vers la micro-représentativité / Elizabeth et Jean-Philippe Gardère. Publisher: Paris : L'Harmattan, cop. 2008. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Petite histoire de l'expérimentation démocratique : tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours / Yves Sintomer. Publisher: Paris : La Découverte, cop. 2011. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym / Jerzy Kranz ; [Recenzent: Jan Barcz]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-111838] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).

Powered by Koha