Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Fani-chuligani : rzecz o polskich kibolach : studium socjologiczne / Jerzy Dudała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo : doświadczenie, funkcje psychologiczne / Wanda Zagórska. Publisher: Kraków : TAiWPN "Universitas", cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-108687] (1).
Szalikowcy : o zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych / Przemysław Piotrowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-108653] (1).
Lists:
Przestępczość stadionowa : diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Bernarda Wiśniewskiego. Edition: Stan prawny na 25 maja 2010 roku.Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Subkultury w PRL : opór, kreacja, imitacja / Mirosław Pęczak. Publisher: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-108640] (1).
Lists:
Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych / Tadeusz Bąk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-108435] (1).
Lists:
Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych / Anna Wawrzczak-Gazda. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-096430] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108664] (1).
Lech Włodzimierz Krajewski 1950-2012 : in memoriam / [mat. zebrał i oprac. zespół w składzie: Bernadetta Darska et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-095283] (1).
Brzydkie słowa, brudny dźwięk : muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych / Michał Jan Lutostański ; SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108605] (1).
Lists:
Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107105] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Analiza stanu badań nad kulturą młodzieżową i grupami subkulturowymi w Polsce / Barbara Fatyga. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Source: Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi : wybrane zagadnienia Białystok : Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997
Uzależnienie od narkotyków w agresywnych subkulturach młodzieżowych i sektach, narkotyki a inne patologie społeczne / Mariusz Jędrzejko. Source: Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005
Postawy i zachowania młodzieży zaangażowanej w nieformalne grupy religijne i subkulturowe / Grzegorz Daroszewski. Source: Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

Powered by Koha