Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Aspiracje edukacyjne studentów / Walentyna Wróblewska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101346] (1).
Studenci Warszawy : studium długofalowych przemian postaw i wartości : praca zbiorowa / pod red. Stefana Nowaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-016499] (9).
  Copies available for hold on place: [M-016500] (1).
Badanie opinii społeczności studenckiej na temat studiowania w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach / oprac.: Grzegorz Gawron, Anna Mrozek, Anna Dryja ; Śląskie Wydaw. Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : ŚWN, WSZZiNS, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-039534] (1).
Bezpieczeństwo uczelni - bezpieczeństwo szkoły / pod red. Jerzego Koniecznego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-031713] (29).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
Pedagodzy wobec wartości zdrowia / Anna Gaweł. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Aksjologiczne preferencje studentów uczelni krakowskich / Maria Chymuk. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-040708] (1).
Kultura studiowania w okresie transformacji : studium porównawcze / red. nauk. Wilhud Gieseke i Józef Półturzycki ; [aut.] H. Depta [et al.]. Publisher: Warszawa : Żak, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-040664] (1).
Wychowanie patriotyczne młodzieży akademickiej / Zdzisław Kosyrz ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-042707] (1).
Niemieckie komponenty w świadomości historycznej studentów Ziem Zachodnich i Północnych / Zbigniew Mazur, Krzysztof Wawruch ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-098005] (1).
Studenci we wspólnocie akademickiej / red. nauk. Danuta Skulicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-111043] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014546] (1).
Pressje / Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe "Klub Jagielloński". Publisher: Kraków : Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe "Klub Jagielloński", 2002-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-622] (5).
Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński i Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Publisher: Warszawa : Academica, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054268] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
O Polsce i Polakach : prace rozproszone 1958-1989 / Stefan Nowak ; zebr. Antoni Sułek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-101501] (1).
Strategia zarządzania uczelnią niepubliczną w kontekście społecznej odpowiedzialności / pod red. nauk. Marcina Geryka. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania ; Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Ja - moje korzenie w jednoczącej się Europie i globalizującym się świecie : wybór wypowiedzi autobiograficznych studentów WDiNP UW / słowo od dziekana: Grażyna Ulicka ; zebr. materiałów, wybór, red. i wstęp Mirosława Jaworowska ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski ; Pracownia Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego INP UW. Publisher: Warszawa : Instytut Nauk Politycznych UW, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-083867] (1).
Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii / Ewa Bielska ; wstęp Andrzej Radziewicz-Winnicki. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111049] (1).
Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych : wybrane konteksty / Beata Stachowiak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Lists:
Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Rola czynników środowiska lokalnego w generowaniu i rozwoju orientacji życiowych młodzieży studiującej w latach dziewięćdziesiątych / Agata Cudowska. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Młodzież polonijna studiująca w Polsce wobec rodzimego środowiska / Julia Gorbaniuk. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-
Pojęcie zdrowia w opinii pielęgniarek studiujących na studiach licencjackich - pomostowych = The concept of health in the opinion of nurses who study on licentiate level / Kazimiera Zdziebło, Maria Michalska, Jadwiga Krawczyńska, Grażyna Czerwiak. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Concept of health in the opinion of nurses who study on licentiate level.Online Access: Click here to access online
Knowledge of cervical cancer risk factors among students at the Jan Kochanowski University in Kielce / Piotr Lewitowicz, Agata Horecka-Lewitowicz, Olga Adamczyk-Gruszka. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej / Andrzej Rozmus. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-112386] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Młodzież szkolna i akademicka w Polsce wobec problemu uchodźców / Franciszek Mróz. Source: Kryzys migracyjny w Europie : wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
Łódzkie bibliotekoznawstwo w okresie zmian: wykorzystanie narzędzia CSI do pomiaru satysfakcji studentów w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / Zbigniew Gruszka. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-Other title: Lodz librarianship in the transformation period: the use of CSI tool to measure the satisfaction of the students of the Department of Library and Information Science at Lodz University.
Wiedza o kryminalistyce w świetle badań przeprowadzonych wśród studentów WPiA UW / Marcin Iskra. Source: Problemy Współczesnej Kryminalistyki Warszawa : UW. WPiA, 1996-
W kolejce do sieci : raport o wykorzystaniu Internetu przez studentów wyższych uczelni / Dagmara Sawicka. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Other title: Raport o wykorzystaniu Internetu przez studentów wyższych uczelni.Online Access: Click here to access online
Zainteresowania filmowe młodzieży akademickiej / Leszek Rowicki. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-
Poglądy studentów na sens i wartości życia / Bożena Grochmal-Bach, Dorota Łakomy, Małgorzata Trojańska. Source: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1972-1999Online Access: Click here to access online
Duchowość w opiniach studentów pedagogiki : pokolenia 2011 i 2018 / Sławomir Chrost. Source: Człowiek, duchowość, wychowanie : impulsy myśli o. Anselma Grüna Warszawa : Difin SA, 2020

Powered by Koha