Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Stres pracy zmianowej : przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania / red. Irena Iskra-Golec [et al.]. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej / red. nauk. Anna Brzezińska i Jerzy Brzeziński. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087120] (1).
Trudni współpracownicy / Albert J. Bernstein, Sydney Craft Rozen ; przekł.: Dorota Gostyńska. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Other title: Dinosaur brains.Availability: Copies available for hold on place: [M-095486] (1).
Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych / red. nauk. Krzysztof Klukowski, Jarosław Klimczak ; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji [etc.], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Trudni współpracownicy / Albert J. Bernstein, Sydney Craft Rozen ; przekł.: Dorota Gostyńska. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Dinosaur brains.Availability: Copies available for loan: [M-006847] (2).
Panowanie nad stresem / Mirella Kamińska [et al.]. Publisher: Gliwice : Helion - Onepress, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-074396] (1).
  Checked out (1).
Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski ; Fundacja Bene Vobis. Publisher: Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-014471] (1).
Wpływ wybranych czynników osobowościowych na wypalenie zawodowe policjantów : raport z badań / Agnieszka Bonus-Dzięgo, Anna Królikowska. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-049489] (1).
Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [oraz] Kornelia Kirschner-Liss [et al.] ; przekł. Joanna Mink. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-052552] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kreowanie zachowań w organizacji : konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych / red. nauk. Olaf Truszczyński [et al.] ; Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Warszawa : PTNKF SKFwW, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Policja na świecie / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106793] (1).
Stres i pomoc psychologiczna w misjach wojskowych : poradnik dla dowódców / [aut. Piotr Lemanowicz, Teresa Daroszewska] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Edition: Wyd. 3 zm. i popr.Publisher: Warszawa : HBW [Harcerskie Biuro Wydawnicze] "Horyzonty", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Trudni współpracownicy / Albert J. Bernstein, Sydney Craft Rozen ; przekł.: Dorota Gostyńska. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Stres zawodowy u policjantów : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. Edition: Wyd. 2 (dodr.).Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097465] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Pokonać wypalenie zawodowe : sześć strategii poprawienia relacji z pracą / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przeł. Katarzyna Braksal. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Funkcjonowanie człowieka w organizacji / Stanisław Korczyński. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Well-being : productivity and happiness at work / Ivan Robertson, Cary Cooper. Publisher: Houndmills : Palgrave Macmillan, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Dwa oblicza traumy : negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych / Nina Ogińska-Bulik. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Empatia kuratorów zawodowych jako bufor chroniący przed stresem i wypaleniem zawodowym = Empathy of professional probation offers as a safety buffer protecting them from occupational stress and burnout / Elżbieta Żytyńska-Chwast. Publisher: Kraków : Centrum Wsparcia Frenezja Elżbieta Żytyńska-Chwast, 2017. Other title: Empathy of professional probation offers as a safety buffer protecting them from occupational stress and burnout.Availability: Copies available for loan: [M-104423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata / Patrycja Stawiarska. Publisher: Warszawa : Difin SA, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (2).
Policja na świecie / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Kompetencje osobowościowe i twórcze : psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników / Barbara Mróz, Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Kuśpit. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak, Barbara Galas, Beata Krajewska, Stanisław Janiec, Zbigniew Babicki, Dorota Nawrat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108247] (1).
Porównanie przyczyn stresu wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach o różnej specyfice = A comparison of causes of work-related stress in nursing staff according to specialty / Anna Wzorek. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Comparison of causes of work-related stress in nursing staff according to specialty.Online Access: Click here to access online
Wpływ stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych = The influence of stress connected with professional work on the occurrence of burnout syndrome in nurses working in surgical and medical treatment wards / Grażyna Nowak-Starz, Barbara Kozak, Kazimiera Zdziebło. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Influence of stress connected with professional work on the occurrence of burnout syndrome in nurses working in surgical and medical treatment wards.
The influence of stress connected with professional work on the occurrence of burnout syndrome in nurses working in surgical and medical treatment wards = Wpływ stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych / Grażyna Nowak-Starz, Barbara Kozak, Kazimiera Zdziebło. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Wpływ stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych.
Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa" : monografia / Monika Ostrowska, Zofia Mazur ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-110230] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.091] (1).
Risk factors of cardiovascular diseases in paramedics / Dorota Rębak, Edyta Suliga, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u czynnych zawodowo ratowników medycznych.

Powered by Koha