Your search returned 679 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999 / Stanisław Parzymies. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Dialog, 1999. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-091352] (7).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023786] (5).
Der neue Realismus : Aussenpolitik nach Iran und Afghanistan / hrsg. von Helmut Kohl ; mit Beitr. von Andries van Agt [et al.]. Publisher: Düsseldorf : Erb Verlag, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002953] (1).
Problem rozbrojenia w radzieckiej polityce zagranicznej w latach 1945-1963 / Henryk Bątkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów Socjalistycznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-027757] (1).
The chosen aspects of the coexistence of the States / ed. Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Quaestiones selectae ad civitatum coexistentiam pertinentes.Availability: Copies available for loan: [M-023963] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011833] (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 1 dodr.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-104534] (2).
  Damaged (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083879] (3).
Polska i Kościół w procesie integracji europejskiej : Konferencja "Polska w procesie integracji europejskiej", Warszawa, 18-20 czerwca 1998 r., zorganizowana przez: Katolicką Agencję Informacyjną, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej / [red.: Jolanta Piasecka]. Publisher: Warszawa : KAI, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089023] (1).
Ruch niezaangażowania w polityce światowej 1961-1992 : lata 1961-1976 / Michał Chorośnicki. Publisher: Kraków : Universitas, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-038478] (19).
  Copies available for hold on place: [M-030541] (1).
Sąsiedzi i obcy : podstawy stosunków międzynarodowych / William Polk ; z ang. przeł. Cezary Cieśliński. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2000. Other title: Neighbors and strangers.Availability: Copies available for loan: [M-038754] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Socjologia stosunków międzynarodowych : zarys problematyki / Tadeusz Paleczny ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049984] (11).
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Samuel P. Huntington ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2000. Other title: Zderzenie cywilizacji.Availability: Copies available for loan: [M-079555] (1).
Teoria stosunków międzynarodowych / Józef Kukułka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006307] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych / Edmund J. Osmańczyk ; przedm. Javier Perez de Cuellar. Edition: Wyd. 2 / red. Halina Ewa Pieniążek.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-078142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Między dwiema wojnami 1919-1939 : zarys historii dyplomatycznej / Henryk Batowski ; posł. Andrzej Mania. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004966] (4).
  Copies available for hold on place: [M-024354] (1).
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / Józef Kukułka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Edition: Wyd. 4 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006491] (3).
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Janusz Stefanowicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006172] (1).
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Janusz Stefanowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038474] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Czesław Mojsiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048632] (5).
Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych / red. nauk. Czesław Mojsiewicz ; [aut. Włodzimierz Malendowski et al.]. Edition: Wyd. 4 rozsz. uaktualnione do czerwca 2000 r.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-037218] (5).
Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmüller. Edition: Wyd. 3 uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023861] (5).
Spory i konflikty międzynarodowe : aspekty prawne i polityczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego ; [aut.: Jolanta Bryła et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092065] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego i Czesława Mojsiewicza ; [aut.: Jolanta Bryła et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : "Atla2", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-001908] (5).
Współczesne stosunki międzynarodowe : wybór tekstów źródłowych z komentarzem / pod red. Teresy Łoś-Nowak ; [wybór i oprac. Teresa Kegel et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-006290] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : wybór dokumentów i literatury / oprac. Czesław Lewandowski. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003703] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074347] (1).
Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Teresa Łoś-Nowak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023689] (5).
Teoria stosunków międzynarodowych : wybrane zagadnienia / Robert Łoś ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-067525] (1).
Najkrótsza historia dyplomacji / Ryszard Frelek. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Wyzwania technologiczne - prognozy i strategie / Wacław Kasprzak, Karol Pelc. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087447] (1).
Współczesne stosunki międzynarodowe / Artur Bodnar [et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Edition: Wyd. 2 uaktual. i rozsz.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-011717] (1).

Powered by Koha