Your search returned 58 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023803] (4).
  Checked out (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 1 dodr.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-104534] (2).
  Damaged (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083879] (3).
Teoria stosunków międzynarodowych / Józef Kukułka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006307] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / Józef Kukułka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Edition: Wyd. 4 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006491] (3).
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Janusz Stefanowicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006172] (1).
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Janusz Stefanowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038474] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmüller. Edition: Wyd. 3 uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-023861] (5).
Teoria stosunków międzynarodowych : wybrane zagadnienia / Robert Łoś ; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-067525] (1).
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe / Remigiusz Bierzanek, Jerzy Jakubowski, Janusz Symonides. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-021936] (1).
Wybrane problemy teorii i praktyki stosunków międzynarodowych / pod red. Ziemowita Jacka Pietrasia ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych w Warszawie. Publisher: Lublin ; Warszawa : UMCS, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-034542] (1).
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. T. 1 / Stanisław Edward Nahlik. Publisher: Kraków : UJ, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-013498] (2).
  Copies available for hold on place: [M-022275] (1).
Współczesne stosunki międzynarodowe. Cz. 1 / Remigiusz Bierzanek. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-015523] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015499] (1).
Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2005 / Krzysztof Kubiak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Trio, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-091932] (6).
Historia stosunków międzynarodowych, 1815-1945 / Wiesław Dobrzycki ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Edition: Wyd. nowe, 7 (na podst. wyd. 6 nowego).Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar : FSM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004955] (15).
Stosunki międzykulturowe : zarys problematyki / Tadeusz Paleczny. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-109855] (41).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.7] (1).
  Checked out (1).
Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka i Romana Kuźniara. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-035260] (3).
  Copies available for hold on place: [M-034384] (1).
  Checked out (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. 2, rozszerz. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-085479] (22).
Wprowadzenie do teorii stosunków miedzynarodowych / Józef Kukułka ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : COM SNP, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-028610] (1).
Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmüller. Edition: Wyd. 4 uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091796] (8).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / pod red. W. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza. Publisher: Wrocław : Atla 2, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-074679] (1).
Stosunki międzynarodowe : vademecum / Radosław Zenderowski ; oprac. aneksu Grzegorz Skorobohaty. Publisher: Wrocław : "Atla 2", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-001897] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Erhard Cziomer, Lubomir W. Zyblikiewicz. Edition: Wyd. rozszerz. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-078754] (11).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy / Teresa Łoś-Nowak. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023795] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika / pod red. nauk. Edwarda Haliżaka i Romana Kuźniara. Edition: 4 zm., zaktualizowana ed.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-006288] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze / Robert Jackson, Georg Sørensen ; tł. Aleksandra Czwojdrak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-065590] (12).
Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2007 / Krzysztof Kubiak. Edition: Wyd. 2, rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Podstawy stosunków międzynarodowych / Karen Mingst ; przekład Grzegorz Łuczkiewicz, Miłosz Habura. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006473] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Lists:
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Józef Kukułka. Edition: Wyd. 5. rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049279] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Historia stosunków międzynarodowych, 1815-1945 / Wiesław Dobrzycki ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Edition: Wyd. nowe, 10 (na podst. wyd. 6 nowego).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-002774] (8).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).

Powered by Koha