Your search returned 66 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Postzimnowojenny system międzynarodowy : upadek systemu dwubiegunowego i niepewna przyszłość / Andrzej Kreutz. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [MA-007022] (34).
  Copies available for hold on place: [MA-007021] (1).
The new realities : in government and politics... in economics and business... in society... and world view / Peter F. Drucker. Publisher: Oxford : Heinemann Professional Publishing, cop. 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-069845] (1).
Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004-. Other title: Krakow International Studies.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-207] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-207] (14).
Jego świątobliwość Jan Paweł II i nieznana historia naszych czasów / Carl Bernstein, Marco Politi ; przeł. Andrzej Grabowski. Publisher: Kraków : "Da Capo", cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 929] (1).
Weltpolitik im neuen Jahrhundert / Karl Kaiser, Hans-Peter Schwarz (Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Sven Olaf Berggötz und Petra Holtrup. Publisher: Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-022198] (1).
Polityka zagraniczna w nowej sytuacji międzynarodowej : debata Akademii Dyplomatycznej MSZ / [red. Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086225] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067515] (1).
Świat u progu XXI wieku : wybrane problemy / pod red. Włodzimierza Malendowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Europa między konfrontacją a współpracą : spotkanie madryckie KBWE : doświadczenia i perspektywy / pod red. Adama D. Rotfelda ; aut. Włodzimierz Konarski [et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zakład Bezpieczeństwa Europejskiego. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-028404] (1).
Die deutsche Frage und die Nachbarn im Osten : Beiträge zu einer Politik der Verständigung / Eberhard Schulz. Publisher: München : R. Oldenbourg Verlag, 1989. Other title: Beiträge zu einer Politik der Verständigung.Availability: Copies available for hold on place: [M-028198] (1).
Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku : wizje - koncepcje - paradygmaty / pod red. nauk. Romana Kuźniara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092476] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Lists:
Dekady : 1995-2005 / August Grabski, Agata Nowakowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Imbir : Agencja Autorska Zetzet, 2006. Other title: 1995-2005.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Aus Politik und Zeitgeschichte : Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament / [hrsg. von der Bundeszetrale für politische Bildung]. Publisher: Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1951-. Other title: APuZ | PZ.Availability: Copies available for hold on place: [CA-469] (30).
Zbiór Dokumentów : dodatek do "Polityki Narodów". Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1933-. Other title: Zbiór Dokumentów. | Recueil de Documents.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-886] (22).
Bezład : polityka światowa na progu XXI wieku / Zbigniew Brzeziński ; przekł. Krzysztof Murawski. Publisher: Warszawa : Editions Spotkania, [ca 1994]. Availability: Copies available for loan: [M-041126] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032598] (1).
Spory - konflikty zbrojne - terroryzm : dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Malendowskiego. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006564] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Stosunki międzynarodowe w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Haliżaka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006. Other title: Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Ameryka na rozdrożu : demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu / Francis Fukuyama ; przekł. Roman Staniecki. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023761] (5).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Soft power : jak osiągnąć sukces w polityce światowej / Joseph S. Nye jr. ; przeł. Jakub Zaborowski ; wprowadzeniem opatrzył Roman Kuźniar. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-067512] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
The rage and the pride / Oriana Fallaci. Publisher: New York : Rizzoli International Publications, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-042612] (1).
Die Mächte der Zukunft : Gewinner und Verlierer in der Welt von morgen / Helmut Schmidt. Edition: 2. Aufl.Publisher: München : Goldmann, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-044588] (1).
Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry? / Agnieszka Bryc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Other title: Rosja w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for loan: [M-092581] (2).
Dokąd zmierza świat ? / pod red. Adama Daniela Rotfelda ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002795] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych / pod red. Bartosza Bojarczyka, Agaty Ziętek. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092381] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Irak - dylematy amerykańskiej interwencji / pod red. Witolda Dzielskiego i Wojciecha Michnika. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-076111] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
The new realities : in government and politics, in economics and business, in society and world view / Peter F. Drucker. Publisher: New York : Harper & Row, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-053058] (1).
Mury i wyłomy czyli Bariery i szanse : doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji / Naomi Klein ; przekł. Marcin Fronia [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Bariery i Szanse.Availability: Copies available for hold on place: [M-097767] (1).
Power rules : how common sense can rescue American foreign policy / Leslie H. Gelb. Publisher: New York : HarperCollins Publishers, cop. 2009. Other title: How common sense can rescue American foreign policy.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
The ideas that conquered the world : peace, democracy, and free markets in the twenty-first century / Michael Mandelbaum. Publisher: New York : PublicAffairs, cop. 2002. Other title: Peace, democracy, and free markets in the twenty-first century.Availability: Copies available for hold on place: [M-054913] (1).
Nowy XXI wiek : od "wieku Ameryki" do powrotu narodów / Jacques Sapir ; przekł. Mateusz Wilk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2009. Other title: Nowy dwudziesty pierwszy wiek | Nouveau XXI siècle.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).

Powered by Koha