Your search returned 222 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Der neue Realismus : Aussenpolitik nach Iran und Afghanistan / hrsg. von Helmut Kohl ; mit Beitr. von Andries van Agt [et al.]. Publisher: Düsseldorf : Erb Verlag, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002953] (1).
Problem rozbrojenia w radzieckiej polityce zagranicznej w latach 1945-1963 / Henryk Bątkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów Socjalistycznych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-027757] (1).
The chosen aspects of the coexistence of the States / ed. Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. Other title: Quaestiones selectae ad civitatum coexistentiam pertinentes.Availability: Copies available for loan: [M-023963] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011833] (1).
Ruch niezaangażowania w polityce światowej 1961-1992 : lata 1961-1976 / Michał Chorośnicki. Publisher: Kraków : Universitas, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-038478] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030541] (1).
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Samuel P. Huntington ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2000. Other title: Zderzenie cywilizacji.Availability: Copies available for loan: [M-079555] (1).
Współczesne stosunki międzynarodowe / Artur Bodnar [et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Edition: Wyd. 2 uaktual. i rozsz.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-011717] (1).
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Samuel P. Huntington ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023574] (9).
Od nadziei do rozczarowań : Zachód wobec spraw polskich w latach 1969-1983 / Andrzej Ławrowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-084017] (2).
  Copies available for hold on place: [M-077098] (1).
Rewizja historii : wybór publicystyki z "Wolnej Polski" / Konstanty Z. Hanff. Publisher: Poznań : Wers, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-011336] (2).
Polska, ostatnie pół wieku. [6], Świat współczesny a Polska / [aut. Andrzej Skrzypek ; pod red. Alerksandra Łuczaka]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1986. Other title: Świat współczesny a Polska.Availability: Copies available for loan: [M-005109] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088520] (1).
Deutsche Aussenpolitik : ausgewählte Grundsatzreden 1975-1980 / Hans-Dietrich Genscher. Publisher: Stuttgart : Bonn Aktuell, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004657] (1).
Polityka państw Ameryki Łacińskiej wobec kryzysu środkowoamerykańskiego / Artur Gruszczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. Other title: Ameryka Łacińska wobec kryzysu środkowoamerykańskiego.Availability: Copies available for loan: [M-006272] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089027] (1).
Polityka międzynarodowa 1945-2000 / Peter Calvocoressi ; z ang. przeł. Wiesława Bolimowska-Garwacka [et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006433] (10).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Problemy nauki stosunków międzynarodowych w europejskich krajach wspólnoty socjalistycznej : (wybór publikacji z obcojęzycznych periodyków specjalistycznych z lat 1976-1978) / wybór i oprac. Edward J. Pałyga. Publisher: Warszawa : Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-011908] (1).
Wybrane problemy międzynarodowe / Artur Bodnar [et al.]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-068476] (1).
Z dziejów NRF i Austrii : studia wybrane / Tadeusz Walichnowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973. Other title: Z dziejów Niemieckiej Republiki Federalnej i Austrii.Availability: Copies available for loan: [M-033744] (1).
  Copies available for hold on place: [M-039561] (1).
Wybrane problemy międzynarodowe / pod red. Janusza Symonidesa ; aut. tekstów Paweł Bożyk [et al.] ; aut. materiałów dokumentalnych Stanisław Cholewiak, Eugeniusz Gajda, Andrzej Muńko. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-020450] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068385] (1).
Wybrane problemy międzynarodowe / pod redakcją Janusza Symonidesa ; autorzy tekstów: Paweł Bożyk, Stanisław Cholewiak, Marian Dobrosielski, Ryszard Frelek, Bogusław Mrozek, Wojciech Multan, Maciej Perczyński, Remigiusz Rybicki, Janusz Symonides, Jerzy Waszczuk ; autorzy materiałów dokumentalnych: Stanisław Cholewiak, Eugeniusz Gajda, Andrzej Muńko. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1976. Availability: Copies available for loan: [M-072459] (2).
Stosunki Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych / Adam Bromke ; [z jęz. ang. tł. Jerzy Bartkowski]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-039715] (1).
Azja, Afryka i Ameryka Łacińska po drugiej wojnie światowej / Jerzy Prokopczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-007844] (1).
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 3 / pod red. Klemensa Budzowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-072366] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.39(4-67)] (1).
Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-105679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kraje rozwijające się w ONZ : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Prokopczuka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-009337] (1).
Entspannung am Ende? : Chancen und Risiken einer Politik des Modus vivendi / hrsg. von Josef Füllenbach und Eberhard Schulz. Publisher: München ; Wien : R. Oldenbourg, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-022125] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009663] (1).
Postzimnowojenny system międzynarodowy : upadek systemu dwubiegunowego i niepewna przyszłość / Andrzej Kreutz. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [MA-007022] (34).
  Copies available for hold on place: [MA-007021] (1).
Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Wojciech Roszkowski. Edition: Wyd. 4, dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-004942] (4).
Rozważny szeryf : Stany Zjednoczone po zimnej wojnie / Richard N. Haass ; tł. Andrzej Niedzielski. Publisher: Warszawa : Wydaw. "von Borowiecky", 2004. Other title: Reluctant sheriff.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Bezpieczny świat : utopia czy realna szansa? / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023884] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej : Rosja - Chiny - NATO / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2002. Other title: Rosja, Chiny, NATO.Availability: Copies available for loan: [M-092039] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Transnational terrorism in the world system perspective / ed. by Ryszard Stemplowski ; [aut. Anatoly L. Adamishin et al.] ; The Polish Institute of International Affairs. Publisher: Warsaw : PIIA, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-073650] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).

Powered by Koha