Your search returned 129 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Stereotypy a kultura / Zbigniew Bokszański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : FNP : Leopoldinum, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Aktualne problemy Republiki Federalnej Niemiec = Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland / red. nauk. Lucjan Meissner. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa UW, 1979. Other title: Aktuelle Probleme der Bundesrepublik Deutschland.Availability: Copies available for hold on place: [MA-006219] (1).
Narkotyk mitu : szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych / Maria Bobrownicka. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-088871] (1).
Imperialna baba / Adam Pomorski. Publisher: Warszawa : Open, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-101515] (1).
Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego / Henryk Pietrzak. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-068475] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Polacy - Żydzi : zderzenie stereotypów : esej dla przyjaciół i innych / Henryk Szlajfer. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005699] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101590] (1).
Lists:
Portrety "obcego" : od stereotypu do symbolu / Zbigniew Benedyktowicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-108051] (1).
Metamorfozy recepcji : kraje pozaeuropejskie w polskich środkach przekazu / red. nauk.: Stanisław Tokarski. Publisher: Warszawa : Semper, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-021942] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088131] (1).
Obraz Polski i Polaków w Europie / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : ISP, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096288] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101585] (1).
Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce / Irena Reszke. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-074641] (1).
Przemiany kultury politycznej w Polsce i Republice Federalnej Niemiec : problemy teorii i praktyki / pod red. Edwarda Olszewskiego ; Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Europäische Akademie Otzenhausen, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-028226] (1).
Społeczne ścieżki poznania / red. Małgorzata Kossowska, Magdalena Śmieja, Sławomir Śpiewak ; [Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-108140] (1).
Stereotypy i uprzedzenia / [red.] C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone ; tł. Małgorzata Majchrzak [et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. Other title: Stereotypes and stereotyping.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-096115] (6).
  Copies available for hold on place: [M-088850] (1).
Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Zdzisław Chlewiński, Bohdan Rożnowski, Zbigniew Zaleski. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-068458] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088882] (1).
Gorsza płeć : kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI / Maria Bogucka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-096446] (1).
Mity i stereotypy w dziejach Polski / [red. naukowy Janusz Tazbir]. Publisher: Warszawa: Wydaw. Interpress, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-033208] (1).
Amerykański mit polski konsument czyli Reklamowe oblicza Ameryki / Jolanta Szymkowska-Bartyzel. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-068328] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108050] (1).
Gorsza płeć : kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI / Maria Bogucka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005607] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:
Stereotypy a działanie ludzkie / Adam Schaff. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-066468] (3).
  Copies available for hold on place: [M-038096] (1).
Psychologia uprzedzeń / Todd D. Nelson ; przekł. Agnieszka Nowak. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Psychology of prejudice.Availability: Copies available for loan: [M-075125] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan / pod red. Andrzeja de Lazari ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050312] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108073] (1).
Stereotyp a przekład / pod red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051168] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051167] (1).
Myślenie stereotypowe i uprzedzenia : mechanizmy poznawcze i afektywne / red. nauk. Mirosław Kofta. Publisher: Warszawa : Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Stereotypy narodowe w świadomości Polaków : studium socjologiczno-politologiczne / Jan Błuszkowski. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-053138] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108047] (1).
Narody i stereotypy / pod red. Teresy Walas ; [tł. Teresa Bela et al.]. Publisher: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-054217] (1).
Stereotypes and nations / ed. by Teresa Walas ; [transl. from Pol. Teresa Bela et al.]. Publisher: Cracow : International Cultural Centre, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-054216] (1).
Biali i Czarni : postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów / Maciej Ząbek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej / Alina Cała. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-055570] (1).
Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan ; przekł. Magdalena Kacmajor. Edition: Wyd. 2. w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : GWP - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-091181] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).

Powered by Koha